Category: News

New

Изградете основата, преди да строите етажите. Ценности, корпоративна култура – от къде да започнем?

Ръководене през ценности. Корпоративна култура, базирана на споделени ценности Подбор на хора, основан на ценности. Това са модерни формулировки, но какво се…