Работите от 5 години в банка… Работите с клиенти… Всеки ден при вас минават средно по около 70 човека, което за 5…