Category: Agility

Как ефективните лидери изграждат креативни и емоционално интелигентни екипи?

Противно на конвенционалната мъдрост в управлението, изследванията показват, че колективният интелект и ефективност на екипа зависят от неговия най-малко социално-чувствителен член на…