Blog

Как лидерите могат да се справят със собствените си заблуди около психичното здраве на своите служители.

От началото на пандемията все повече служители срещат трудности и говорят за психичното си здраве на работа. Това означава, че повече мениджъри...

Как ефективните лидери изграждат креативни и емоционално интелигентни екипи?

Противно на конвенционалната мъдрост в управлението, изследванията показват, че колективният интелект и ефективност на екипа зависят от неговия най-малко социално-чувствителен член на...