Обученията са страхотни, но само когато работят. И така, как да разберете дали вашето обучение е успешно? Не е успешно, освен ако…