07 май 2020 г. от Райнер Страк, Янина Кугел, Сюзан Дирч и Матиас Таубер

Коронавирусът разклати до основата начина на работа.

Въпреки че мнозина все още с нетърпение очакват връщане към нормалното, това, което е „нормално“ след пандемията, вероятно ще изглежда много по-различно от това, с което бяхме свикнали, преди да започне.
Тъй като някои части на света започват да разхлабват ограниченията, лидерите трябва да преминат от отговор на кризата към мислене за ролята на организациите и лидерството в дългосрочен план. Преходът ще бъде постепенен и неравномерен. Докато мнозина сега говорят за „новото нормално“, тази идея не успява да улови скоростта на често нелинейните промени, които всеки от нас изпитва в професионалния си живот. Докато икономиките бавно се възстановяват, заплахата от нови вълни от коронавирус остава. Несигурността ще остане с нас в продължение на много месеци, така че ще бъде почти невъзможно да се определи какво е „нормално“. Това, което трябва да помислим, не е „ново нормално“, а нова реалност – „ново сега“.
За лидерите предизвикателството да направляват хората в несигурност и в новата реалност, поставя на фокус вечните нужди. Емпатията и гъвкавостта са важни лидерски качества по всяко време. Когато служителите изпитват внезапна и радикална промяна – като необходимостта да работят отдалечено или в силно ограничени работни пространства за продължителен период – тези качества са още по-важни, за да поддържат екипите сплотени, ангажирани и мотивирани.

В неотдавнашна публикация посочихме подробни критични приоритети на хората за новото сега. Тук се съсредоточаваме върху един от тези приоритети – лидерството, което обединява емпатията и адаптивността, като свързва трите основни елемента – глава, сърце и ръце.

Седем приоритета на хората срещу кризата

Промяната винаги предоставя възможности на организациите, които са отворени за нея и могат да реагират с бързина. Навигацията на тази промяна се свежда до хората, разбира се. За да предложим цялостна визия за това как компаниите могат да се адаптират към тази бързо разгръщаща се реалност, ние подробно определяме критичните за хората приоритети:

1. По време на кризата наблюдаваме ускорено приемане на това да се работи интелигентно (като отдалечена работа, намаляване на пътуванията и виртуални срещи). В новото сега този начин на работа (smart work) ще бъде стандартът за всички организации.
2. По време на кризата повечето компании прилагат ефективни мерки за повишаване на здравето и хигиената на следващо ниво. В новата реалност физическото и психическото здраве на служителите ще бъдат основите на организацията.
3. По време на кризата организациите правят много за смекчаване на рисковете за хората. В новата реалност ще се появи нова парадигма за умения и талант.
4. По време на кризата се опитваме да управляваме гъвкавостта на работната сила. В новото сега ще разполагаме с гъвкава работна сила.
5. По време на кризата общуваме открито и с емпатия. В новото сега лидерството ще идва от главата, сърцето и ръцете – фокусът на нашата дискусия тук.
6. По време на кризата организациите се стремят да застанат заедно със служителите и обществото. В новото сега този импулс ще доведе до култура, движена от целите.
7. По време на кризата компаниите управляват своята цифрова готовност. В новото сега, бионичната организация (организация, в която хората и машините работят заедно) ще се появи с нов оперативен модел и здрав цифров гръбнак.

Лидерство с глава, сърце и ръце

Успешните организации ще зависят от лидерите, които са толкова съпричастни (емпатични), колкото са способни. Технологичните промени правят нашия свят бързо развиващ се всекидневно и неочаквани обстоятелства (като пандемия) принуждават компаниите и екипите да се адаптират с мълниеносна скорост.
Колкото и кризата да е плашеща и трагична, тя предлага и ценни уроци. Това, което научаваме днес за начините на работа, ще бъде безценно за години напред, така че ръководителите трябва да се възползват от случая. Дали го правят, е решаващ фактор, при който компаниите излизат от тази криза по-силни от преди.
За да усъвършенстват своята емпатичност и способност да се адаптират, лидерите се нуждаят от три елемента:

• Главата, която да предвиди бъдещето и приоритетите, необходими за успеха.
• Сърцето, за да вдъхновява и овластява служителите.
• Ръцете, за да се осигурят иновативни и гъвкави възможности за изпълнение.

Главата

Тъй като несигурността взема връх, отговорността на лидерите да създават ярки визии за бъдещето и да очертаят ясен път към успеха става по-важна от всякога.
Microsoft превъзхожда със създаването на амбициозна визия, която помага да се ориентира всичко – от всеобхватната стратегия на компанията до действията и мотивацията на отделните служители. В имейл до служителите през март, когато пълният обхват на тази криза започва да става ясен, изпълнителният директор Сатя Надела пише на служителите да споделят своето виждане, обяснявайки, че „през това изключително време е ясно, че софтуерът – най-ковкият инструмент, създаван някога, има огромна роля във всяка индустрия и по целия свят. ”
Визията, която Надела излага, е едновременно непоколебима и гъвкава. Той продължава да описва как инструментите на Microsoft се използват в телемедицината, в електронното обучение за студенти, принудени да стоят у дома, в отдалечена работа и за киберсигурност в момент, когато служителите бързо усвояват нови цифрови инструменти. Доказателството е очевидно: в Китай компанията отбеляза увеличение с 500% в срещите, обажданията и конференциите на Microsoft Teams.
Поуката за новото сега е ясна: силна визия ще помогне на хората да процъфтяват в работата си – не само при стартиращи бизнеси и технологии, които рутинно насочват погледа си към промяна на света, но и в бизнеса навсякъде. За да останат релевантни в изменящата се среда, визиите трябва да бъдат често ревизирани и внимателно пазени.

Сърцето

През 2019 г. Кръглата маса на бизнеса, организация на изпълнителни директори в САЩ, заявява, че бизнесът трябва да прави повече, отколкото да генерира печалба. Той се нуждае от цел, която служи на обществото като цяло, от клиенти и служители до доставчици, общности и акционери. Докато 181 изпълнителни директори, слагат подписа си под изявлението, някои възприемат декларацията просто като говорене и настъпват малко осезаеми промени.
Само месеци по-късно идеята за целта никога не е била по-решаваща. Компании от широк спектър от индустрии започват да се трансформират, за да намерят начини да обърнат прилива на пандемията. Nike, LVMH и много други пренасочват производството си от спортни дрехи и луксозни аксесоари към защитна екипировка и дезинфектант – възприемайки стратегически бизнес ходове, които включват ключови елементи на социално въздействие и корпоративно гражданство.
Кризата осветява с ярка светлина корпоративната култура.
Разкрива се дали бизнесите подкрепят работната си сила, например, чрез обещанието да избягват уволненията и да правят всичко възможно, за да сведат до минимум финансовите затруднения, или дали служителите смятат, че запазването на същината е приоритет номер едно.
Преди коронавируса сърцето беше един от най-игнорираните елементи на лидерството. Изследванията показват, че само един от всеки четирима лидери притежава високи умения за съпричастност и проучване, проведено в университета в Мичиган, показва спад на уменията, свързани с емпатията, от 34 до 48% за осемгодишен период. Това е тревожно развитие, като се има предвид, че емпатията помага за изграждането на силни връзки между локални и отдалечени работници, като същевременно мотивира екипите и постига успех.
Сега е време компаниите да създадат по-емпатична култура. Разбира се, една култура е достоверна само ако изпълнява обещанията си и през добри и лоши времена.

Ръцете

Целта може да вдъхнови хората, но това е само едно от няколко парчета пъзел, които помагат за успеха. Целта може да служи като Северна звезда, но ежедневното навигиране изисква стабилна двупосочна комуникация между служители и лидери, било то в офиса или от две различни местоположения. Въпреки че моделът за управление и контрол, който имплицитно се опира на еднопосочна комуникация, работи добре в стабилна среда, той е неефективен за справяне с експоненциалното увеличаване на бизнеса през последните години, привеждайки мениджърите към работа, особено в нестабилни времена. Мениджърите не просто трябва да рамкират проблемите; те също трябва да искат обратна връзка и предложения и редовно да общуват с екипите като с „мислещи партньори“. Глобалните лидери отдавна разбират предизвикателството да обединят екипи, които работят на различни места. Въз основа на идеята, че някои от най-проницателните разговори се случват в кухнята, немският индустриален гигант Siemens решава този проблем, като създава „виртуално кафене“ за своя глобален HR екип. В това дигитално пространство членовете на екипа от всички краища на света могат да се срещнат, да открият нова информация и да споделят въпроси и идеи. Това неформално пространство е изградило усещане за принадлежност и ангажираност, от своя страна създавайки наистина съвместен, глобален екип.

Много компании, които по-рано не бяха намерили добри решения за предизвикателството на разпръсната работна сила, сега имат много по-голям стимул за това.
Много компании, които по-рано не бяха намерили добри решения за предизвикателството на разпръсната работна сила, сега имат много по-голям стимул за това. Предизвикателството за лидерите в новото сега е да дадат насоки, да осигурят самостоятелност и да се съсредоточат върху резултатите, а не върху дейностите, особено когато работата продължава да става по-гъвкава и разпределена.

Предимства за ръководене с глава, сърце и ръце

Ползите от комбинирането на визия със силни практически лидерски умения и дълбока съпричастност може да изглеждат трудно измерими, а усилията, които се изискват трудно да се обосноват. Но работата ни с клиенти предполага, че цифрите говорят сами за себе си. По света компаниите, които обединяват главата, сърцето и ръцете, виждат печалби дори в бурни времена, като същевременно изграждат своето конкурентно предимство за бъдещето. Кризи като тази, която срещаме днес, принуждават бизнесите и техните лидери да се променят и адаптират с изключителна скорост. Онези, които могат да филтрират шума и да се съсредоточат върху това, което наистина води до успех, ръководещи с глава, сърце и ръце, ще се появят по-силни от всякога.

Адаптирано по статия на https://www.bcg.com/publications/2020/leadership-post-covid-19.