С настъпването на 2021 г. си струва да разгледаме по-отблизо какво предлага L&D сектора. Според Forbes, служителите, които са адекватно ангажирани чрез възможности за развитие, показват средно 21% по-голяма рентабилност, 41% намаляване на отсъствията и 59% по-малко текучество. Важно е да предоставите на вашите служители и колеги практически начини, по които те могат да израснат като личности, за да ги задържите.

Оказваме се обаче в пост-COVID-19 среда, където професионалното развитие и обучение донякъде се преоткриват. Това означава, че тенденциите в L&D сектора бързо ще последват примера и ще помогнат на ръководителите да адаптират ангажираността на служителите си, за да се впишат по-добре в новата норма. С това, нека разгледаме отблизо най-изявените тенденции в обучението и развитието за 2020-2021 г. и как може да се възползвате от тяхното прилагане.

 1. Електронното обучение продължава да доминира

Като се има предвид текущата ситуация на социално дистанциране, електронното обучение никога не е било толкова преобладаващо, колкото през 2020 г. Това разкрива широка гама от възможности за личностно и професионално развитие за вашия персонал в бъдеще. Можете да улесните растежа им и да придобиете нови компетенции чрез онлайн курсове, които лесно могат да се осъществят дистанционно.Освен това платформите за управление на проекти като Asana и Trello бързо са намерили своята значимост, като се има предвид, че много индустрии са напълно преминали към отдалечени условия на работа. Задължението ви да допринесете за продължаване на обучението и развитието на вашия персонал се улеснява поради нарастващата популярност на платформите за електронно обучение. Както по-малките предприемачи, така и мениджърите на проекти в големите корпорации могат да се възползват от придобиването и разпространението на онлайн курсове за техния персонал, с навлизането ни в 2021 година.

2. Организиране на вътрешно-фирмени обучения

В зависимост от индустрията, в която оперира вашият бизнес, обучението и развитието могат да се извършват изцяло вътрешно. Докато платформи като Udemy и Coursera може да са добри за базово обучение, специализираните умения и обучение ще изискват по-персонализиран подход. Предстоящите ниши като UX дизайн, база данни, разработка на AI и други естествено ще изискват от компанията да инвестира във фирмени учебни материали.

Според LinkedIn, 83% от професионалистите в областта на L&D сектора заявяват, че техните мениджъри и изпълнителни директори са били подготвени с обученията на служителите, като 30% са наблегнали на развитието на меки умения. Персонализирането на обученията спрямо конкретните потребности на служителите може да работи изключително добре по отношение на техния продължителен растеж. Консултирайте се с ръководителите на отдели и Проектни мениджъри във вашата компания, за да разберете кой подход към вътрешното обучение е най-подходящ за вашата ситуация.

3. Възприемане на нагласа за учене през целия живот

За да може вашият бизнес да остане конкурентоспособен през 2021 г., вашите служители трябва да адаптират подхода за учене през целия живот (LLL) към ученето и развитието. Дори и най-революционният стартъп не може да оцелее без непрекъснато адаптиране към новите тенденции и иновации в индустрията. За това, трябва да насърчавате персонала си винаги да търси нови начини за подобряване на набора от умения чрез онлайн курсове, сплотяване на екипа и други L&D форми.Можете да насърчите ученето и развитието чрез геймификация и екипни дейности, които ще помогнат на персонала Ви да стане по-активен по отношение на обучението. Корпоративна програма за електронно обучение, също може да бъде от полза за вашия персонал, като се акцентира върху персонализирането. По същия начин предоставянето на персонала на безплатни обучителни материали и/ или планиране на срещи с HR мениджъра на редовни интервали също ще помогнат на всеки служител да разработи личен план за развитие.

4. Коучингът и менторството водят до персонализация

Всеки служител от вашия персонал е по същество човек с уникални умения и компетенции. За да улесните по-добре тяхното развитие през 2021 г., можете да изберете да използвате коучинг и менторство като средство за насърчаване на ученето и развитието. Старши служители могат да бъдат сдвоявани с младши служители, за да бъдат въведени по-ефективно. Те могат да действат като ментори и треньори, което ще помогне на по-младите служители да следят личното си обучение.

По същия начин персоналът може да бъде сдвоен или организиран в по-малки групи, които могат да действат като система за подкрепа едни на други. Това може да добави така необходимия елемент на персонализация и социализация към учебния процес, тъй като позволява на служителите да се свързват по взаимни интереси. Ползата от внедряването на менторска система във вашия бизнес модел е, че тя може да бъде приложена и проследена изцяло от разстояние. Ако имате нужда от съдействие с нейното изграждане, не се колебайте да се свържете с опитните консултанти от Ейч Вижън5. Практичността има предимство пред техничността Въпреки че формалното образование и сертифициране никога няма да изчезнат, 2021 г. ще доведе до голяма промяна в приоритетите, когато става въпрос за обучение и развитие. Форсирането на вашия персонал за усвояване на определени знания и компетенции без план или причина естествено ще доведе до спад в морала и ангажираността.Практическите знания, решаването на проблеми и про-активния подход бавно ще вземат превес над традиционното обучение. Това означава, че вашите служители трябва да се съсредоточат върху усвояването на умения, които ще им помогнат в близко бъдеще. На практика това означава, че трябва да подпомогнете организирането на процеса на обучение на вашия персонал, като създадете или поръчате курсове, които са свързани с реални проекти и сценарии. Това може да доведе до много по-добра ангажираност и интерес към обучение и развитие, както и към цялостния работен процес занапред.

Доказателство за бъдещето L&D

С изтичането на 2020 г. ние се оказваме в уникална позиция, тъй като сме свидетели на променящите се тенденции на обучение и развитие заедно с новите социални норми. Дистанционното обучение е по-видно от всякога и благодарение на широко разпространените цифрови устройства и облак-базирани платформи, е и по-лесно достъпно, отколкото беше до скоро.Това дава възможност за по-смислено и целенасочено учене и развитие, както за вас самите, така и за вашите служители, навлизайки в 2021 г. Бъдете агент на промяната във вашия бранш и възприемете новите тенденции, за да помогнете на вашия персонал за бизнес пейзажа след COVID-19 . Търсите надежден и иновативен партньор, не се колебайте да се свържете с нас …. https://h-vision.com/contacts/.

Адаптирано по https://procurement-academy.com/5-learning-and-development-trends-for-2020-2021/