Освен ако не сте били затрупани с документи за последното десетилетие (напълно правдоподобно в света на човешките ресурси), вие вероятно сте поне бегло запознати с концепцията за „Agile“ управление на проекти. Agile методологията е създадена от софтуерните инженери през 70-те и 80-те години, разработена като начин за ускоряване на техните проекти за развитие. Тя е основана на принципите на сътрудничество и интеракция – разделяне на големи, сложни проекти на по-къси работни цикли, изпълнени от многофункционални екипи.

Оттогава Agile е приета от всички видове различни индустрии и сега е една от най-широко признатите методологии за управление на проекти въобще. Днес проектите на Agile продължават да се съсредоточават върху „спринтове“ – името, дадено на всеки от тези кратки цикли на работа. Спринтовете продължават за предварително определен период от време, след което напредъкът се преглежда и се установяват нуждите от корекции. Едва тогава може да започне следващият спринт. Тези итеративни спринтове са в основата на културата на непрекъсната обратна връзка и усъвършенстване, което позволява на екипите да реагират бързо на промяна и да избегнат евентуални мащабни грешки в края на дълъг и скъп проект.
Именно тези предимства карат HR отделите да седнат и да й обърнат внимание – Agile HR е най-новото приложение на методологията с постоянно нарастваща популярност.

Какво е Agile HR и защо се случва сега?

По същество Agile HR е просто приложението на Agile методологията в HR отдела. На практика това означава повече сътрудничество, по-малко линейно планиране, по-кратки работни цикли и по-малко фокусиране върху индивидуалния принос. При Agile подхода, например, малък екип ще работи заедно, за да проектира, разработи и предостави HR инициатива, а не всеки член да работи независимо от инструкциите отгоре надолу. В много отношения еволюиращата природа на традиционната бизнес структура подкрепя въвеждането на Agile HR. Организационните структури стават много по-плоски през посл едните години, като по този начин се отварят възможности за сътрудничество във всички посоки.

Това сътрудничество се разпростира и далеч извън отдела за човешки ресурси. Всъщност ключов елемент на Agile подхода е, че решенията, които трябва да се разработват съвместно с клиентите – и в случая с HR-а, това означава съвместно разработване на решения с по-широкия бизнес, който обслужва.

Еволюцията на ролята на HR-а е друг важен двигател зад въвеждането на Agile HR. Тъй като отделът се стреми да добави стратегическа стойност и все повече се фокусира върху измерването на успеха, по-късите работни цикли на Agile и редовния преглед на процесите са по-благоприятни за доказване на валидността на текущата дейност.

Откъде да започнем с Agile HR?

Въпреки че основните принципи на Agile са лесни за разбиране, неговите основни техники и терминология могат да бъдат изключително сложни и объркващи. Ето няколко прости указания как да навлезете и да работите в посока пълно приемане на Agile HR.

1. Придобийте разбиране и научете езика
„Спринтове“ са само началото на лексиката Agile. Като разгледате по-нататък методологията, ще откриете също Backlogs, Epics, Scrums и Standups – съвсем нов език, на който е изградена Agile културата. Нещо, което се превърна в норма в екипите за разработка на софтуер.
Макар че е важно да знаете какво означават всичко това, също толкова важно е да не се прекалявате с тези елементи. Наричането на вашите catch-up срещи – StandUp срещи, няма да ви направи по-гъвкави.

Всъщност обратният подход е по-добра отправна точка – приемане на принципите на Agile без задължително прилагане на всички протоколи. Това понякога се нарича “Agile Light”.
Истинско разбиране на тези принципи може да се постигне, като се чете манифеста на Agile. Трябва също да инвестирате известно време в търсене на казуси и да видите как други фирми и HR отдели успешно са включили Agile методи.

2. Изградете вашия бизнес казус
Подобно на всяка значителна промяна в организацията, изисква се солиден бизнес казус за получаване на подкрепа и справяне със съпротива от промяна. За да развиете своя бизнес казус, ще ви е необходим ясен фокус върху крайните цели – какво се опитвате да постигнете като приемете към Agile HR? Какво влияние ще има върху бизнеса? Може да си помогнете като разгледате предишен проект, който е изглеждал непостижим (или наистина се е провалил) и да покаже как Agile подходът може да доведе до различен резултат.

3. Определете вътрешния си опит с Agile
Когато обсъждате потенциала на Agile HR с ключови заинтересовани страни, потърсете всяко Agile преживяване, което можете да използвате по този начин. Някои хора от вашия бизнес може би вече са добре запознати с управлението на проекти Agile и могат да бъдат ключови съюзници. Предвид произхода на Agile, по-специално екипите за развитие могат да бъдат добро място за разглеждане. Ако на вашата организация липсва опит, външните консултанти и треньори на Agile винаги могат да дадат необходимата подкрепа и съвети.

4. Заимстване на технологията
Построен от гърба на бум в разработването на софтуер, Agile вече се появи в пълния си цикъл – с вълна от технологии и инструменти, предназначени да подкрепят неговото внедряване. Следователно от преминаването през фазата на „Agile Light“ до пълно приемане ще изисква внимателно проучване, за да се намерят правилните инструменти за управление на проекти Agile, както и HR софтуерни платформи, способни да поддържат новите ви начини на работа.

В резюме

Макар и традиционно бавен за приемане на промени, HR света започва да се събужда към предимствата, които Agile може да донесе.
По-итеративната и съвместна работа създава култура на непрекъсната обратна връзка и усъвършенстване, като същевременно дава възможност на HR екипите да представят инициативи, които не са остарели в момента на стартирането им.
Приемането на Agile нагласа е само част от предизвикателството. Организациите също се нуждаят от наличните инструменти за прилагането му.
Следователно трябва да се отдели време, за да се въведе правилната технология. В тази връзка преминаването към Agile трябва да е маратон, а не спринт.

Адаптирано по статия на www.naturalhr.com