Термините „лидер“ и „мениджър“ често се използват взаимозаменяемо, но те не означават едно и също нещо. Предприемач в компания може да бъде мениджър или лидер (в зависимост от етапа на компанията), но трябва винаги да се стреми да се превърне в лидер.

Въпреки че добрите лидери са мениджъри, в смисъл че спомагат за развиването на екипа. Те са по-загрижени за ежедневната работа, задачите и детайли. Мениджърите се фокусират върху какво трябва да се свърши, за да се придвижат нещата напред. Лидерите групират тези ежедневни задачи в една голяма и развиват дългосрочна стратегия. Голяма част от работата на лидерите е да вдъхновяват и развиват подчинените си.

Лидерите знаят как да обединят хората, около вижданията си и показват на другите важността на ролята им в организацията. Те са коучове и ментори, които отбелязват постиженията на подчинените си. Лидерите, а не мениджърите правят промени в компанията, мислят за рисковете и наградите и напомнят на другите за ценностите на компанията.

Като предприемач, може да сте на различни етапи в израстването като лидер. Ето някои стратегии, които ще ви помогнат да се превърнете в лидер.

Като мениджър трябва да развивате хората с голям потенциал. Мислете мащабно и опитайте да махнете някои ежедневни задачи. Започнете да премахвате някои ежедневни отговорности, особено тези, които се повтарят или се вършат всеки ден. Да кажем, че управлявате поект или няколко проекта. Разпределяте задачите, определяте цели и следите напредъка. Може да продължите да определяте целите и резултатите, но дайте организацията на задачите на друг.

Най-важната чат от мащабното мислене е фокусът върху развиване, мотивиране и вдъхновяване. Организациите със служители, които имат някой, който се грижи за тях, говори с тях за кариерно развитие и им помага да учат и развиват имат по-малък брой напуснали, по-високи продажби и по-добра производителност. Като лидер не трябва да сте фокусиран върху вашето представяне и постижения, а как да направите подчинените си най-добри в това, което правят. Това е завещание, което ще остане дълго, след като проекта е приключил.

Като мениджър искате да участвате във всичко, което можете, защото искате да се облагодетелствате от резултатите. Като лидер не ви трябва признание всеки път. За всяка задача, която трябва да бъде свършена, трябва да се запитате дали някой друг в компанията може да я свърши добре.

Смарт лидерството изисква способността да се делегира, за да имате свободата да се фокусирате върху задачи, които само вие може да свършите. Планирайте и разпределяйте работата, така че екипът ви да работи добре и успешно. Делегирайте работата, така че всеки в екипа да е мотивиран да даде най-доброто от себе си и използва силните си страни.