Author: Milena Hadziivanova

New

Изградете основата, преди да строите етажите. Ценности, корпоративна култура – от къде да започнем?

Ръководене през ценности. Корпоративна култура, базирана на споделени ценности Подбор на хора, основан на ценности. Това са модерни формулировки, но какво се…

Разказване на истории (story telling) – транслирането на послания от различни области на живота към бизнеса.

Изнасянето на мотивационни речи, разказването на истории – защо е нужно това? Отново ли се приравняваме към модели, които се случват някъде,…