Компании, позиции, анонси, обяви за работа, подходящи, неподходящи, кандидати, кариери, съдби…

Това е съществена част от живота ни.

Избор на подходящата работа VS Избор на подходящия кандидат.

От какво значение е изборът на работата, в която ежедневно човек е посветен?

Има ли значение коя е компанията, какви са нейните ценности и цели, или човек може да работи предимно и само с идеята да изкара някакви пари, да осигури битуването си?

От какво значение е изборът на точния човек за дадена позиция вътре в компанията? Има ли въобще такова понятие „точния човек” или това е просто измислица на консултантите (като нас J), които се занимават с подбор?

И ако решим да вярваме, че хората, които работят за нас имат значение – кои са, какви са – как да достигнем до най-добрите?

Като всяко нещо в живота, и тук няма еднозначен и правилен отговор. Има различни решения – някои от тях сработват по-добре, други по-зле. Но винаги е хубаво да имаме избора и да сме информирани.

Какво е Employer Branding?

Вашата работодателска марка (работодателски бранд) е образът на компанията като работодател и като място за работа, който се възприема едновременно от вътрешния и външния клиент. (Клиенти и служители). Дефинирането на работодателски бранд е свързано с извеждане на Employer Value Proposition (EVP) за компанията. Това понятие се използва за идентифициране на уникалните за компанията политики, свързани с управление на хора, процеси и програми, които демонстрират ангажираността на компанията към развитие на хората и екипите, усъвършенстване на мениджмънта, отдаване на признание към служителите и т.н.

Вашият Employer Value Proposition (EVP) е начин за комуникиране на образа ви като работодател към таргетирана аудитория и подсилване на посланието защо талантите биха искали да се присъединят към компанията ви и да се задържат в нея.

Защо това е важно?

Въпреки несигурната икономика и динамиката на промени в различните браншове – в България и в световен мащаб, войната за таланти продължава да се активизира. По този начин необходимостта да се привлекат и задържат най-добре представящите се (талантите), остава от ключово значение за успеха на бизнеса.

На преден план излиза въпроса – как дадена компания да се разграничи от конкурентите си и да изгради имидж, с който може да събуди интерес и желание на добрите кандидати да се присъединят към нея. Какво може да направи конкретната компания предпочитан работодател?

И въпреки че в момента ситуацията, свързана с подбор е коренно различна от преди няколко години и има привидно изобилие на кандидати при обявена свободна позиция, остава въпроса как да бъдат атрактирани и привлечени именно „талантите”?

Всъщност, данните от Corporate Executive Board, цитиран в „The Economist” са красноречиви сами по себе си. Те показват, че ефективното управление на EVP може да доведе до осезаеми ползи, включително 20% увеличение в интереса от потенциални кандидати за свободна позиция, както и четири-кратно увеличение на ангажираността сред служителите и 10% намаляване на разходите за възнаграждения и придобивки.

Просто мода или ефективно решение?

Подобно на много полезни HR практики, Employer Branding като понятие и политика възниква в култура, различна от нашата…

И тази политика е отговор на доловена бизнес потребност и нагласа на мислене.

Дали българските условия създават предпоставка за ефективност на подобна политика?

Дали българските работодатели са достатъчно ориентирани към дългосрочни инвестиции и ползи? – И да, и не.

За съжаление (но пък съвсем закономерно), на ниво малък и среден бизнес, фокуса е върху краткосрочните ползи и трудно се осъзнава инвестиция, която има отсрочен ефект, който се постига с натрупване…Това е едната страна на медала.

От другата страна, обаче, много зрели компании все повече разпознават истинската стойност зад клишето „Хората са нашия ключов капитал”. Все повече компании и топ мениджъри, с които контактувам, припознават като потенциална пречка за развитие на бизнеса си липсата на подходящи хора. Често се споделя невъзможността за растеж на компаниите, поради трудност в развитието и задържането на стабилно ниво на среден мениджмънт.

Това налага търсенето на креативни подходи за достигане до про-активни кандидати, хора, които имат потенциал и мотивация да работят, вместо да очакват нещата да се случват от самосебе си.

Подобни причини правят Employer Branding кампаниите приложими и в българската бизнес реалност.

Управлението на Employer Branding кампания може да ви накара да се замислите и да ви направи по-сензитивни към това:

  • Какво искате да кажете на вашите потенциални нови служители – какви са вашите послания към тях?
  • С какво се гордеете като компания?
  • Какво ви прави „добър работодател”?
  • Какво ви отличава от вашите основни конкуренти?
  • Какви политики сте създали и използвате, за да развивате хората и екипите си?
  • Какви промени е необходимо да направите в посланието си и вашето EVP, за да имате желаната реакция от подходящата аудитория?

 

Ползите – тук и сега?

Е, ще ви разочароваме…това не е онзи единствено необходим ключ към супер успеха на компаниите. Със сигурност не е.

Със сигурност ползите от употребата на подобен инструмент са отложени във времето и трудно измерими с преки показатели.

Но…

…Employer Branding кампанията може да бъде ефективно решение за компании, които мислят дългосрочно…

…за компании, които имат нагласата да управляват имиджа си, да инвестират в развитие на работодателска марка

…за компании, които търсят диалога и правилните послания към своите външни и вътрешни клиенти…