Взехте ли новогодишни решения, свързани с кариерата? Решени ли сте да развиете кариерата си и да продължите напред професионално през 2021 г.? Ако е така, трябва да помислите за недостатъчно използван, но невероятно мощен инструмент за професионален растеж: наставничество. И тъй като няма по-добро време от сега, днес е идеалният момент да проучите положителното въздействие, което менторството може да окаже върху вашата кариера. Независимо дали сте наставник или наставляван, тази връзка може да тласне кариерата ви към нови висоти.

Ползите от наставничеството са безброй. За отделни хора проучванията показват, че доброто наставничество може да доведе до по-голям успех в кариерата, включително повишение, увеличение на заплатата и повече бизнес възможности. Организациите, които възприемат наставничеството, се възнаграждават с по-високи нива на ангажираност, задържане на служителите и култура на споделяне на знания. Всъщност наставничеството се оказва толкова полезно, че 71% от компаниите от Fortune 500 предлагат менторски програми на своите служители.
Въпреки че тези статистически данни са обнадеждаващи, важно е да запомните, че менторството не е вълшебна пръчка, която автоматично създава успех. Истината е, че ефективното наставничество изисква усилия и създаването на успешни наставнически взаимоотношения изисква специфични умения, чувствителност и структура както от ментора, така и от наставлявания. Успехът се случва, когато и двете страни поемат отговорността да го накарат да работи. Успехът се случва, когато са налице най-добрите фактори за трите ключови съставки:

• Ментор
• Наставляван
• Силна връзка м/у двамата

Какво прави един човек успешен ментор?

Добрият наставник трябва да бъде нещо повече от успешен човек. Добрият наставник трябва да има нагласата и желанието да развива други хора. Изисква готовност за размисъл и споделяне на собствения опит, включително неуспехите. Страхотните наставници трябва да могат не само да “talk the talk”, но и “walk the walk.” или с други думи: да подкрепят думите с действия.

Качества, които да търсите в наставник:
Желание за развитие и подкрепа на другите. Добрият наставник е искрено заинтересован да помогне на някой друг без никаква „официална“ награда. Добрите ментори го правят, защото искрено искат да видят някой друг да успее.
Способността и наличността да се ангажират в реално време и енергия към менторската връзка. Добрите намерения не са достатъчни – наставничеството отнема време!
Настоящи и подходящи познания, експертиза и/ или умения. Най-добрите ментори имат дълбоки познания в област, която наставляваният желае да развие.
Готовност за споделяне на неуспехи и личен опит. Наставниците трябва да споделят както своите „как го направих правилно“, така и своите истории „как го направих грешно“. И двата опита предоставят ценни възможности за обучение.
Мислене за растеж и нагласа за учене. Най-добрите учители винаги са били и винаги ще бъдат онези, които самите остават любопитни. Бихте ли предпочели да бъдете посъветвани от някой, чийто ум е затворен, защото той знае всичко или от някой, чийто ум е отворен, защото винаги се стреми да задълбочи знанията си?
Умение за развиване на другите. Това включва съвсем реалните умения за: активно слушане, задаване на силни, отворени въпроси, саморефлексия, даване на обратна връзка и възможност за споделяне на истории, които включват лични комични ситуации, примери и прозрения.

А какво ни прави добри mentee-та?

Точно както има специфични характеристики на успешния ментор, има и качества, които са присъщи на добрия наставляван. Това е важно, защото наставляваните трябва да помнят, че менторите правят това от добро сърце, така че да приемеш това сериозно е най-добрият начин да се гарантира, че връзката ще се радва на здравословно целенасочено съществуване.

Mentee-тата трябва да бъдат:
Ангажирани да разширяват своите възможности и фокусирани върху постигането на професионални резултати.
Наясно по отношение на техните кариерни цели, нужди и желания. Наставничеството не е терапия, при която човек просто се рови безцелно. Наставляваните трябва да са отговорни за създаването на програма за менторство, така че те трябва да са наясно какво се надяват да получат от това.
Желаещи да помолят за помощ, да покажат уязвимост и да изследват различни пътища и перспективи. Наставляваните трябва да бъдат отворени и възприемчиви към ученето и изпробването на нови идеи. Никой наставник не иска да съветва някой, който не е отворен за учене!
Способни да търсят и приемат обратна връзка – дори „конструктивния“ вид – и да действат според нея.
Бъдете лично отговорни. Менторите искат да видят промяна и растеж. Ако кажете, че ще направите нещо, тогава го направете! Да седиш отстрани и да наблюдаваш пасивно няма да работи.
Готови, желаещи и способни да се срещат редовно. Връзките отнемат време, за да се развият, така че наставляваните също трябва да се ангажират да спазват своята част от сделката.

Връзката
Наставническите отношения трябва да се управляват и поддържат, тъй като шансовете за създаване и поддържане на успешна наставническа връзка се увеличават чрез възприемане на няколко прости, но успешни практики:

Изградете връзка. Отделете време да обсъдите структурата на връзката. И двете страни трябва да имат общо разбиране за процеса на взаимоотношения. Това означава обсъждане и напасване на неща като:
Време за контакт и отговор: Кой се свързва с кого? Как/ Како е приемливото време за реакция?
Срещи: Къде, кога и колко често? Срещате ли се лично? По телефона? На практика?
Поверителност: Какво може да се споделя и кое не?
Фокус: Какви са параметрите на наставничеството? Какво е в и извън границите?
Обратна връзка: Какви са очакванията около даването и получаването на обратна връзка?
Цели и отчетност: Какво би искала всяка страна от този опит? Как наставляваният иска наставникът да я държи отговорна? Как менторът иска наставникът да я държи отговорна?
Опознайте се. Наставническата връзка е като всяка друга връзка – отнема време да се изгради. И както другите връзки, те растат по-бързо и по-силно, ако и двете страни отделят време да се опознаят като хора. Устойте на изкушението да се потопите направо в решаването и съветването на кариерни проблеми. Изградете доверие, то е много важно!
Задайте дневния ред. И двете страни трябва да са наясно за целта и фокуса на наставничеството. Освен това наставникът и наставляваният трябва да формулират какво се надяват да извлекат от опита.
Отразете и оценете. На всеки няколко срещи една (или и двете) от страните трябва да попитат: „Какво мислиш засега? Какво беше полезно? Какво не е? Какво бих могъл да направя по различен начин, за да направя това по-полезно изживяване? “ Колкото и да е неловко, започването на оценъчни разговори ще поддържа връзката да работи и за двама ви.
Затваряне. Ако сте част от менторска програма или сте договорили определен брой наставнически срещи, отделете време, за да завършите работата си. Това е моментът, в който всяка страна трябва да рефлектира и да оценява. Какво беше най-полезно? Какво намери за най-ценно? За какво си най-благодарен? Наставляваните и наставниците трябва ясно да изразят своята оценка за другия. Бъдете конкретни относно наученото и придобитото от опита.

Менторството е чудесна възможност да предоставите възнаграждаващо и потенциално променящо живота преживяване както за ментора, така и за наставлявания. Това е едно от най-важните неща, които човек може да направи, за да подобри кариерата и професионалния си живот. Това отнема време и ангажимент, но си струва усилията. Независимо дали сте наставник или наставляван, това е win-win за вашата кариера.

Адаптирано по статия на Forbes
https://www.forbes.com/sites/maryabbajay/2019/01/20/mentoring-matters-three-essential-element-of-success/?sh=4667d46a45a9