Промяната се ускорява. Несигурността се умножава. Непредвидимостта стана предсказуема.


Във времена на несигурност е изключително важно за бизнес лидерите да измерват доколко тяхната култура помага на служителите да се чувстват сигурни, забелязани и подкрепени.

Ключовата разлика между компаниите, които процъфтяват по време на кризи и тези, които изнемогват, е колко склонни са лидерите да превърнат емоционално свързаните разговори  като част от културата.

Ръководените от сърцето култури са  от съществено значение за работното място, защото компаниите получават повече резултати. Те също така са по-креативни и изпитват много по-голямо задържане на служителите, защото хората са лоялни.

Тъй като културата е резултат от всички разговорни и поведенчески навици, най-добрият ви шанс да оформите култура е да повлияете на тези навици чрез принципи и ценности.

1. Бъдете приобщаващи и отчитайте разнообразните потребности на служителите.

Приобщаващите компании отговарят на различни нужди и създават богата среда, която позволява на креативните хора и техните идеи да процъфтяват. Това е в рязък контраст с остарялата идея за създаване на еднообразие на работното място, към която много компании все още се стремят. Но първо трябва да научите какви са тези нужди.

Инициирайте разговори за това от какво се нуждаят служителите, за да се чувстват креативни и издръжливи, а не само от това, което компанията иска да правят.

2. Признайте страховете на хората.

Мнозина вярват, че показването на страх е признак на слабост, така че изразходват огромна енергия, опитвайки се да го скрият. Но страхът е като парата. Задържан твърде дълго, той ще избухне под капака капака. Следователно има смисъл компаниите, които не обсъждат редовно страховете, да подкрепят токсично и нездравословно поведение.

Едно от най-токсичното поведение на работното място е пряко свързано с неизразени и неразрешени страхове. Здравословните разговори за страха често започват с лидера, показващ уязвимост и смелост, които създават възможност за другите да споделят страховете си.

Разговорът може да започне с думите на лидера: „Нещото, което ме държи буден през нощта, е ____.“ Лидерът може да попита служителите: „От какво се страхувате?

3. Помогнете на хората да изразят дарбите си, за да избегнат посредствеността.

Всички имаме естествена способност, в дадена област, която ни се струва, че не е нищо особено, но необикновена за другите. Това е вашата “зона на гениалност”.

Компаниите, постигащи огромни резултати, са проектирали своите култури така, че да помогнат на възможно най-много хора да разгърнат своята „зона на гениалност“. И все пак това остава неуловимо, тъй като много малко хора са наясно с дарбите си, а ако са, те не ги изразяват.

Разговорите за тези дарби са от съществено значение за развитието на високоефективни екипи.

4. Дайте приоритет на ценностите над всичко, включително печалбата.

Фундаментът на лидерството със сърце поставя ценностите над всичко. Това предизвиква много лидери, които често правят компромис с ценности, за да подобрят краткосрочните печалби, само за да съжаляват по-късно.

Стремежът към краткосрочна печалба е доста скорошен и  “заблуден” феномен в бизнеса. Вместо това компаниите с неизменни дългосрочни ценности процъфтяват поколения наред.

Лидерите трябва непрекъснато да демонстрират ценности и да свързват работата с общата цел на организацията. За да постигнете това,  трябва да се запитате: „Колко добре се справяте в свързването на вашия екип с по-високото чувство за цел и ценности на организацията?“

Статията е адаптирана по материл на Inc.com