Обикновени хора постигат необикновени резултати в бизнеса.

Много хора постигат тези резултати с помощта на каучинга. Понятието коучинг съществува в бизнеса през по-голямата част от последното десетилетие, но въпреки това, все още има различни интерпретации за неговото значение.

Казано просто, коучингът е процес, при който един човек води друг човек към подобряване на представянето. Приложението варира – подкрепа за успешното приключване на даден проект, подпомагане на някого за още по-добро справяне със задачите и други.

Какво е коучинг?
Коучингът се фокусира върху възможностите на бъдещето и използва миналия опит. Наблюдава по какъв начин нещо се е случило, а не какво точно се е случило. Той отключва потенциала на даден човек и увеличава максимално ефективността на представянето му. Помага на хората да открият сами отговорите, които търсят, вместо да им дава съвети.

Коучингът работи върху разрешаването на проблеми, още преди да са се появили на повърхността. Например, вярванията и ценностите определят поведението ни и произхождат от нашата индивидуалност. По тази причина, когато коучът работи върху проблем на ниво поведение, означава, че той работи с вас на ниво вярвания и ценности. Това е като беленето на лук – махат се горните пластове, за да се открие, че проблемът е в сърцевината. Добрият коучинг е работа в сърцевината, разкривайки не само съществуващи проблеми, но и такива, които все още не са се проявили.

Коучингът е създаване на взаимоотношения, които се базират на правене на избори, а не на съветване. Това е холистичен метод, който взима под внимание цялостната личност и целия набор от проблеми, изискващи решение или подобрение. Това е начин на мислене, на поведение и на ускорение на процеса на развитие.

Защо организациите да използват коучинг?
Коучингът е метод за разгръщане на потенциала! Способ за отключване на представянето! Подход към промяната! Може да бъде използван за подобряване на представянето, отвъд и най-смелите очаквания. Веднъж щом представянето бъде отключено, това автоматично води до промяна в мисленето, поведението и начина на действие.

Много организации днес преминават през продължителни промени, които водят до по-големи ангажименти на служителите. Те поемат отговорност за собствените си функции, което разгръща мисленето им към нови и по-ефективни начини на работа. В компании като IBM и FedEx, например, коучингът подпомага това ново мислене, водейки до трайно подобрение в процеса на промяна.

Фокусираният коучинг може да води до подобрение на представянето на служител, екип или на самата организация. През последните три години има широк интерес към индивидуалния коучинг от хора, разпознаващи ползите, които този подход може да донесе на тяхното собствено представяне и успех.

Директори на компании и висш мениджмънт
По време на хода на промяна, директорите на компании и висшия мениджмънт могат да попаднат в ситуация, в която се намират извън зоната на знанията, влиянието и комфорта си – понякога оперирайки в напълно непознати води. Изолирани от останалите, те започват да търсят трибуна – сигурна среда извън организацията. Личният коуч, който може да ни изведе от блокажите и да ни доведе до действия и желани резултати, е от първостепенно значение за трайния успех.

Среден мениджмънт и екипи
Има все по-голям интерес към коучинга от страна на мениджъри или екипи, попаднали в противоречива ситуация. От една страна, длъжностните им характеристики изискват от тях да работят по определен начин – да имат набор от оперативни ценности, които да подкрепят начина им на работа. От друга страна, техните преки ръководители или дори самата организация, имат противоположно поведение и ценности, и съответно не са особено подкрепящи за тях. В тази ситуация коучът би могъл да помогне на екипите или мениджърите да преминат напред, изработвайки модели и стратегии, които водят до траен успех.

Лица, подложени на прекомерен стрес в работата
Терминът стрес е чадър, под който се крие широк спектър от фактори. Нивата на стрес са много високи в организации, в които служителите са подложени на голямо напрежение, за да постигнат резултати. Стресорите на работното място включват ситуации като недостатъчна подкрепа или ресурси, липса на признание, конфликт на ценности, промяна, твърде много или дори твърде малко работа.

Работата на коуча при стресови ситуации е свързана с промени във вярванията и поведението – освобождаване на страхове и други проблеми, които връщат индивида назад. „Ако винаги правиш това, което винаги си правил, винаги ще получаваш това, което винаги си получавал!“.

Учещи се организации
Тези организации имат нужда от подкрепа, ако искат да бъдат учещи се такива. Развитието на обучение и промяната, която то води след себе си, изискват подкрепа. Често мениджърите нямат време или достатъчно енергия, за да предоставят тази подкрепа. От хората в подобни организации се очаква сами да поемат отговорност за собственото си обучение. Външен помощник, който добре разбира начина, по който организацията, екипите и индивидите работят, е ключът към успех за учещите се организации.

Кога може да бъде полезен коучингът?
Като се имат предвид философиите, очертани по-горе, коучингът може да се използва в много ситуации, включително:

Мотивиране на служителите
Изграждане на екипи
Подобряване на представянето
Изграждане на взаимоотношения
Разрешаване на личностни проблеми
Развитие на индивиди
Развиващо / подобряващо учене