Различните среди изискват различни стратегии за управление. 

Професионален спортен екип се нуждае от треньор до тях, отряд от войници се нуждае от сержант, който е дълбоко в окопите.

Същото важи и за офисите с отворен план  – стандартът в днешния бизнес – са много подходящи за „управление чрез обхождане“. Тъй като всички са видими, разхождащият се мениджър може бързо да прецени какво се случва и да предприеме коригиращи действия на място. Този тип практически надзор обаче е невъзможен, когато управлявате разпръснат екип от служители, работещи отдалечено – както много мениджъри и собственици на бизнес без съмнение наскоро откриха.

Стратегията за управление, която е най-добра за работа от разстояние, е управление по цели, известно още като MBO. 

MBO е откритие на гуруто на мениджмънта Питър Дракър, който през 1954 г. предполага, че ако служителите имат достатъчно ясни цели, те ще разберат как да ги постигнат без постоянен надзор. MBO предлага пет прости стъпки:

 1. Прегледайте целта на организацията
 2. Задайте цел на служителя
 3. Наблюдавайте напредъка
 4. Оценете
 5. Дайте награда

MBO се различава от повечето управленски стратегии по това, че не набляга на три елемента, които са важни в повечето други стратегии за управление:

 1. Изграждане на система. MBO предполага, че служителите ще разберат как да свършат нещата по-ефективно от дефиниция отгоре надолу за това как трябва да се изпълнява работата.
 2. Внимание към процеса. MBO е ориентиран към резултатите, а не към процеса. По принцип ръководството не се интересува как се правят нещата, а само целите да бъдат постигнати.
 3. Наказание за провал. MBO е доста безмилостно оптимистичен, като набляга на пословичния „морков“, а не на също толкова пословичната „тояга“.

MBO също така поставя три изисквания към мениджърите, които не присъстват в по-ориентирани към процесите стратегии за управление:

 1. Доверие. Тъй като служителите не са под постоянен надзор, мениджърите трябва да вярват на служителите, че правят правилното нещо, без някой да им гледа през раменете.
 2. Делегация. Тъй като от служителите се очаква да вземат решения, мениджърите трябва да са готови да се откажат от успокояващия комфорт да бъдат „контролиращи“.
 3. Прецизност. Тъй като служителите се фокусират върху целите, а не върху процеса, мениджърите трябва да са изключително ясни относно това какво представлява постигането на всяка цел.

Накратко, MBO изисква от мениджърите да вършат много повече работа – интелектуална, както и емоционална – отколкото да наблягат на стратегии за управление, ориентирани към процеса.

MBO  е напълно подходящ за управление на разпръснати, отдалечени екипи, защото след като са поставени добре дефинирани цели, не изисква внимание на ръководството, освен когато служителите повдигат „червени знамена“, че се нуждаят от помощ.

От къде да започна?

Целите, разбира се. Разберете какво точно искате от всеки служител и го дефинирайте ясно и количествено. Кажете ясно, че сте на разположение да помогнете, аподеляте и обучавате, ако е необходимо. След това устоявайте на изкушението да се намесите.

Между другото, много от големите пробиви на технологични компании се случиха през 70-те и 80-те години на миналия век в организации, практикуващи някаква форма на MBO. Може и да работи, ако сте готови да отделите време и усилия, за да го направите правилно.


Статията е адапритана от Inc.com