Work from anywhere survey

For English version, click here

Факт е, че ситуацията днес е драстично различна отпреди година.

И със сигурност ще продължи да е динамична и да ни учи да живеем с неизвестности. Това, обаче, не ни спира да опитваме да анализираме и прогнозираме. Какво ще се случи с корпорациите, с хората, с живота въобще? Каним ви да разсъждавате с нас, като отговорите на въпросите по-долу. Само 13 въпроса, с очаквано време за попълване: около 10 минути. Ще споделим резултатите по време на и след конференцията Grow Remotes Summit/ 22-23 април 2021
Събитието ще е безплатно, но линк ще получат само хора с регистрация тук.
Благодарим, че активно споделяте мнението си.

Това е част от профила на хората и компаниите, които търсят непрекъснато усъвършенстване!

1. Преди март 2020 г., Вашата компания имаше ли практика да работи дистанционно?

2. Какъв процент от служителите във вашата компания имаха практика да работят дистанционно преди 2020 г.?

3. Какъв процент от служителите работят дистанционно сега?

4. Възнамерявате ли да запазите дистанционния модел на работа след приключване на епидемиологичната обстановка?

5. Вие лично бихте ли искали да запазите възможността да работите дистанционно?

6. Като цяло, работата извън офиса ми повлия:

7. Работата от разстояние повлия на менталното ми здраве:

8. Работата от разстояние ми даде възможност: - възможен повече от един отговор

9. Какво смятате, че е основното предизвикателство/трудност, свързана с отдалечената работа (working from anywhere)? възможен повече от един отговор

10. Какви допълнителни подобрения/придобивки смятате, че биха имали смисъл за стимулиране на служители, които работят отдалечено? възможен повече от един отговор

11. Какво е нужно, за да бъдеш дигитален номад/ да работиш отвсякъде? възможен повече от един отговор

12. Какво може да направи България атрактивно място за дигитални номади и за хора, които искат да работят отдалечено? възможен повече от един отговор

13. Имате ли въпрос, който искате да зададете към някои от лекторите на конференцията? Напишете въпроса си тук и към кого е адресиран?

Малко демография, за да помогне за анализа