Според 800 специалисти по подбор на персонал и човешки ресурси, приоритетите и очакванията на работното място са се изместили и служителите ясно дават да се разбере, че очакват повече от статуквото.

Компаниите са изправени пред драматична промяна спрямо година по-рано, когато светът беше изправен пред загуба на работни места, съкращения и намаляне на персонала. Днес много компании работят за бързо увеличаване на персонала. Въпреки това, изминалата година също така напълно предефинира начина, по който работим, предоставяйки нов набор от предизвикателства за компаниите.

Компаниите преживяват нов вид революция, при която кандидатите и служителите се чувстват овластени да избират работа, където се чувстват подкрепяни и ценени, показва проучването на Jobvite

Ето как компаниите могат да преодолеят големите промени на днешния пазар на труда.

1. Разнообразие и приобщаване (D&I)

Компаниите трябва да дадат приоритет на инициативите за D&I, за да успеят, защото близо половината специалисти подбор казват, че търсещите работа се интересуват от инициативи свързани с разнообразие и приобщаване повече, отколкото през предходната година – с 16 % повече от 2020 г.

Докато мнозинството от организациите поставят по-голям акцент върху изграждането на разнообразна работна сила в сравнение с предходната година, 20% от организациите все още нямат цели за D&I. Това може да доведе до предизвикателства за привличането на таланти, тъй като 44% от анкетираните специалисти подбор казват, че кандидатите са отказали интервю или предложение за работа поради липса на разнообразие.

Компаниите трябва да се уверят, че създават работна среда, която е приветлива и където всеки се чувства като принадлежащ.

2. Допълнителни ползи и стимули

В днешния напрегнат пазар на труда компаниите трябва да бъдат лазерно фокусирани върху предоставянето на ползи и предимства, които съответстват на това, което служителите искат днес, а не преди двадесет или тридесет години.

Докато допълнителните стимули като медицинска грижа остават важни за търсещите работа, ползите като гъвкав работен график, платен родителски отпуск обучения по финансово благосъстояние, драстично нарастват по значение. Въпреки това, други предимства като бонуси за подписване и възстановяване на разходите за продължаващо образование вече не са основен приоритет.

Бъдете съсредоточени върху проектирането на пакети от допълнителни ползи и стимули, които отговарят на служителите там, където са днес. Организациите ще успеят, ако са достатъчно смели да направят по-големи промени.“- Кери Гилиъм, вицепрезидент по маркетинг в Jobvite

3. Работа от разстояние и гъвкавост

Докато повечето компании планират да предложат някакъв вид хибридно работно място, липсата на възможности за отдалечена работа също може да навреди на компаниите, които се стремят към бързо наемане и са изправени пред недостиг на персонал.

Повечето специалисти подбор са виждали кандидати да отказват интервю или предложение за работа през последната година поради липса на гъвкавост и възможности за дистанционна работа на работното място. Освен това, 57% от набиращите персонал смятат, че липсата на работа от дома прави по-трудно привличането на потенциални кандидати, а 60% смятат, че организациите ще загубят служители, ако не преминат към културата на отдалечена работа като основен модел.

Пандемията показа на много компании, че е възможно служителите да бъдат продуктивни, докато работят от разстояние и че не е нужно да се придържат към строг график. В момента кандидатите и настоящите служители искат възможността да работят при свои собствени условия.

Как се адаптират компаниите?

С милиони незаети работни места в Съединените щати, организациите работят за преосмисляне на процесите за набиране на персонал, за да наемат  по-ефективно най-добрите таланти.

Близо 80% от приоритетите на набиращите персонал са се изместили, а 40% казват, че бюджетите за набиране на персонал са се увеличили. Много от тях също така автоматизират повече процеси за набиране на персонал, аутсорсват повече работни места на фрийлансъри (35%) и правят повече вътрешни наемания (40%), за да отговорят по-добре на нуждите от наемане.

Социалните медии и брандирането на работодателя са по-важни в маркетинговите усилия на организацията за набиране на персонал, което прави конкуренцията за таланти ожесточена и следователно има различни приоритети, когато става въпрос за оценка на кандидатите. Предишният професионален опит и културното съответствие са намаляли по значение, което доказва, че повече специалисти подбор рискуват с различни типове кандидати, за да се адаптират към недостига на работна ръка.

И накрая, компаниите плащат на служителите повече, като трима от четирима специалисти подбор отчитат увеличение на кандидатите и настоящите служители, които преговарят за по-високи заплати – с 20% по-високи от предходната година.

Новата реалност е ясна, че да бъдеш гъвкав и адаптивен е от съществено значение за успешното набиране на персонал и компаниите, които не успяват да се адаптират към непрекъснато развиващата се работна сила, ще се сблъскат с по-големи трудности при привличането на висококачествени таланти.

Натискът върху организациите е да отговорят на тези предизвикателства, като действат стратегически и приемат инициативи, които са в съответствие с ценностите и приоритетите на кандидатите.

*Адаприрано по марериал на Inc.com