„При липса на лидерство, обществото застива. Прогресът се появява, когато решителни и опитни лидери сграбчват възможността да променят нещата към по-добро.“ – Хари С. Труман

Лидерството е свързано с оказване на влияние; позицията, образът на лидера; актът на упражняване на лидерство – ръководство, управление; способността за управление; функциите на лидера.

Преди да решите, че тази информация не се отнася за вас, защото смятате, че не сте лидер, нека приемем, че всеки човек е лидер в известен смисъл. От изпълнителен директор на Fortune 500 компания, през ролята на родител, до това сам да направляваш живота си, принципите и нужните умения са сходни. Без уменията, присъщи на трансформационното лидерство, равнището на личен и организационен успех е ниско. Разочароващ за мнозина е фактът, че лидерството почти липсва в повечето житейски аспекти на хората от всички държави и култури.

Съществуват множество примери за липса на лидерство: родители, които не могат да възпитат и направляват децата си; организации, които прибягват до политически некоректно поведение, вместо да проявят смелост и да направят необходимото за постигане на успех; отдели „Човешки ресурси“, устремени да избегнат загубите, а не да спечелят; политически лидери, неспособни да вземат трудни решения; ръководители, които преследват собствената си печалба, без оглед на благоденствието на организацията, която управляват.

Какво представлява трансформационното лидерство?

Трансформационните лидери заемат ролята на катализатор за постигането на организационните цели. Изразяват покоряваща скромност, съчетана с решителност на действията, които предприемат с оглед на постигане на удовлетворяващи резултати в дългосрочен план. Трансформационните лидери поемат цялата отговорност за грешките си, като никога не обвиняват други хора или външни причини за неуспехите си. Винаги признават заслугите на другите за постигнатите успехи, насърчавайки ги да постигат все повече и повече. Наясно са със силните и слабите си страни и с посоката, в която вървят. Комуникират ефективно с хора от всички нива на организацията, безкомпромисно защитават ценностите в организационната култура, насърчават и мотивират служителите си.

Успешното лидерство изисква множество умения и личностни черти, но гореизброените представляват най – отличителните характеристики на трансформационния лидер и на лидера от пето ниво.

Помнете, че принципите за ефективно лидерство се прилагат не само в големите организации, но намират приложение и в семейни ситуации, в малки фирми и във всички житейски сфери.

Успешното лидерство не е резултат от случайността и шанса и е невъзможно без голяма доза решителност.

А вие лидер ли сте?

Източник: http://www.leadershiparticles.net