Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19