„Отегчените служители носят повече загуби за работодателите, отколкото тези, които са претоварени.”

Това показват резултати от изследване проведено от Sirota Survey Intelligence сред близо 1 милион служители. Служителите, които казват, че имат малко работа са далеч по-неудовлетворени от работата си, отколкото колегите им, които се оплакват от работно претоварване. „Докато работното претоварване се превръща във все по-сериозен проблем пред служители и работодатели, се оказва, че нагласата сред отегчените служители също е сериозно предизвикателство пред организациите”, казва Дъглас Клейн, президент на Сирота. Отегчените служители са в значителна степен по-малко удовлетворени от работата си. Освен това, те не се гордеят с фирмата, в която работят, не са склонни да демонстрират креативност и да бъдат новатори.

Резултатите от изследването показват още:

71 % от служителите, които казват, че работата ги натоварва повече от нормално, имат усещане, че работата им е предизвикателна, докато това е така за едва 22% от служителите, които смятат, че имат малко работа.

74% от служителите, които работят извънредно смятат, че в работата си успяват да приложат своите умения и способности, докато така смятат само 36% от тези, които не са напълно натоварени в работа си.

Усещането на служителите за претоварване с работа започва да се изостря след втората им година в една фирма. 27 % от служителите с опит между 2 и 5 години в дадена фирма, казват, че се чувстват претоварени.

„Служителите, които се оплакват от претоварване на работното място, имат усещане, че не получават достатъчно подкрепа от колегите си. В резултат на това, те твърдят, че качеството на работата им страда, подложени са на по-голямо напрежение и имат усещане, че жертват личния си живот за сметка на работата”, допълва Клейн.

Кои са те – отегчените служители?

Какви са техните поведения?

Дали са просто отегчени или са жертва на т.нар. „burnout” синдром?

Кои политики в компанията (или липсата на такива) са предпоставка за проявата на тези поведения?

Как се измерва и диагностицира отношението и нагласата към организационната среда?

…Можете да дискутирате тези въпроси – тук, по-долу, в нашия блог.

А ние ще ви предложим и само едно от многобройните варианти за диагностика на организационната среда – Workforce View Survey.

Ето няколко думи за инструмента:

Workforce View е онлайн базиран инструмент (въпросник), който е конструиран така, че да проучи нагласите и мнението на всички служители в компанията, свързани с организационния живот и корпоративната култура
Workforce View Въпросника съдържа 55 затворени въпроса и 2 отворени въпроса, които са гъвкави и са зададени конкретно за компанията
Workforce View Въпросника е анонимен и изследва мнението на хората в организацията по няколко раздела, свързани с корпоративната култура
Очакваното време за работа е около 20-30 мин.
Получената информация дава възможност за разнообразни анализи и корелации, които се извеждат под формата на доклад и препоръки
Кои са областите, които подлежат на изследване с Workforce View Survey
Защо да правим Workforce View Survey?
Кои са необходимите стъпки за осъществяване на Workforce View Survey?