Преди повече от сто години научното управление на Фредерик Тейлър положило основите на модерното управление на човешките ресурси. В основата на неговата теория за управление била идеята, че работодателите трябва да превърнат работните си места в психологически лаборатории, измерващи и наблюдаващи всяко движение на служителите, за да повишат тяхната производителност и да намалят нивата на стрес. Тази теория, практикувана от индустриалци като Хенри Форд, доведе до безпрецедентни иновации в човешкото инженерство, със създаването на поточната линия и формула за оптимизиране на производителността на работното място.

AI и ML

Днес някои от най-големите и успешни компании, като Alphabet, Apple и Microsoft, увеличават използването на науката за данни, като набират експерти по организационна психология и ускоряват своята дигитална трансформация, за да внедрят технологии като AI (Artificial intelligence) и ML (Machine learning) на работното място за подобряване техните анализи. В свят, в който работата все повече се развива по този начин си струва да се замислим върху тенденциите в човешките ресурси, които очакваме през 2022 г. и годините след това.

Появата на технологии като изкуствен интелект (AI) и машинно обучение (ML) и огромното количество данни, налични в компаниите, улесняват професионалистите по набиране на персонал да рационализират работния си процес за наемане, включително предварителен преглед и адаптиране. Работодателите от новата ера могат да се справят с недостатъците при набирането на персонал, като подсъзнателно пристрастие, когато оценяват кандидатите.

За служителите AI и ML могат да помогнат за повишаване на производителността, като поемат ежедневни задачи за въвеждане на данни, така че служителите да могат да се съсредоточат върху по-креативна и комплексна работа. Това също води до повече възможности за служителите да усъвършенстват уменията си в нова сфера, в която могат да се отличават. В проучване на PwC 72% от бизнес лидерите казват, че AI може да позволи на служителите да се съсредоточат върху смислена работа.

ПОВИШАВАНЕ НА УМЕНИЯТА

В проучване на Mercer само 34% от ръководителите човешки ресурси заявяват, че инвестират активно в преквалификация на работната сила. Надяваме се, че този процент  ще се увеличи през следващите години, тъй като все повече бизнес лидери играят решаваща роля в подготовката за работните места на бъдещето. Без правилните умения работодателите и служителите ще се затрудняват да бъдат гъвкави и адаптивни в бъдеще.

Съвременните служители очакват промяна и са готови да се адаптират и подготвят за бъдещето. Компаниите трябва да насърчават повишаването на квалификацията, за да избегнат ситуация на работно място, в което някои служители са готови за промяна, а други не.

АНАЛИЗ НА ХОРАТА В ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Организациите седят върху златна мина от данни. Но без прозрения, тези „данни“ се обезсмислят. Бизнесът се нуждае от правилната рамка, модел или опит, за да гарантира, че данните придобиват значение, така че когато му дойде времето, те могат да оставят догадки и да вземат решения, базирани на данни. За специалистите по човешки ресурси използването на данни за анализ на хора може да им помогне да постигнат по-добри бизнес резултати и да подобрят управлението на работната сила.

Използвайки анализа на хората, специалистите по човешки ресурси могат да създадат по-ефективни системи, да развият по-добро клиентско изживяване и да окажат количествено въздействие върху крайния резултат.

Възходът на SaaS и рентабилните HR инструменти и технологии помогна на специалистите по човешки ресурси правилно да измерват KPI и представянето на служителите. Например, с правилните данни, специалистите по човешки ресурси могат да се задълбочат в стратегическите HR показатели като приходи на служител, текучество на работни места, подобряване на качеството на наемането, разнообразие на наемане на позиции за въздействие върху клиентите и т.н. и да създадат количествено въздействие върху организациите .

ИЗЖИВЯВАНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

Пандемията Covid-19 даде възможност на бизнес лидерите да надникнат в личния живот на техните служители. Осъзнаването, че когато подкрепят служителите не само в техния професионален път, ще се отрази на способността им да се представят на работното място. Изживяването на служителите ще продължи да бъде основен приоритет за специалистите по човешки ресурси. Това вече не се отнася до понятията за индивидуална сила като възраст, пол, раса, етническа принадлежност и т.н. Напълно нова концепция, която се появи на работното място и това е чувството за принадлежност.

Чувството за принадлежност на работното място увеличава броя на високоефективните служители.

Проучванията показват, че чувството за принадлежност на работното място може не само да увеличи производителността, но и да бъде по-добър мотивиращ фактор от паричните награди. Високото чувство за принадлежност на работното място повишава представянето на служителите до 56%, намалява риска от текучество до 50% и намалява отпуските по болест до 75%.

VR ОБУЧЕНИЕ

VR (виртуална реалност) обучението променя играта в работния свят. Това е изживяване позволяващо служителите да приемат обучението сериозно, но също така създава усещане за поверителност, където тези, които са по-самосъзнати, могат свободно да говорят със своите обучители. До 2022 г. VR на пазара за корпоративно обучение се очаква да достигне 6,3 милиарда долара. Ако тенденциите продължат, можем да очакваме обучението за VR да замени традиционните методи за обучение в индустриите, като търговия на дребно, застраховане, обслужване на клиенти и обучение по безопасност.

Обучението за VR започна да се налага преди пандемията, но скорошното преминаване към дистанционна работа забърза ролята му в съвременното работно място. Все по-голям брой компании се стремят  да обучават служителите си безопасно, ефективно и ефикасно.

ДИСТАНЦИОННА РАБОТА

Глобалната пандемия принуди организациите бързо да приемат инструменти и решения за отдалечена работа, за да осигурят гъвкави възможности за работа на своите служители. Но дори преди Covid-19 изглежда, че служителите отдават голямо значение на споразуменията за отдалечена работа. Например: Проучване на FlexJobs от 2019 г. отбелязва, че 69% от тях казват, че гъвкавите възможности за работа са един от най-важните фактори при оценка на предложението за работа. Освен това 78% от служителите вярват, че гъвкавият работен график ще им позволи да водят по-здравословен живот, докато 80% отговарят, че биха били по-лоялни към работодателя си, ако им се предоставят гъвкави възможности за работа.

Как печелите битката за топ таланти? Ако компаниите искат да привлекат талантливи служители и да намалят степента на напускащи, те трябва да потърсят начини как да предложат дистанционна работа.

СИЛОВИ УМЕНИЯ

Твърди се, че „меките“ умения са новите „силови умения“. В резултат на това, че AI поема повтарящи се задачи на работното място, сега работодателите се фокусират върху силовите умения, когато търсят кандидати. Примерите за важни силови умения включват решаване на проблеми, критично мислене, комуникация и гъвкавост при учене. Специалистите по набиране на персонал може да искат да търсят кандидати не само заради текущия им набор от умения, но и заради тяхното любопитство и мотивация да придобиват непрекъснато нови умения през цялата си кариера.

Многобройни проучвания показват, че разходите, свързани с повишаването на квалификацията, са много по-ниски от освобождаването на служители и замяната им с нови. Служителите трябва да възприемат умения , за да придобият усещане за контрол върху посоката на кариерата си. Работодателите могат да осигурят попътен вятър с правилния набор от обучение, което ще създаде гъвкава работна сила и ще помогне на крайния резултат.

Статията е адаптирана по материал на The HR Digest