Ако досега не сте работили с бизнес коуч, то вероятно се чудите какво прави бизнес коуча и каква е вашата роля като негов клиент. Следващите полезни съвети ще ви дадат малко яснота относно процеса, а и относно това как можете да извлечете максимума от интеракцията си с коуча.

1. Разберете и приемете ролята си на клиент. Няма нищо пасивно в това да сте клиент! С наемането на коуч вие стартирате един изключително активен период в развитието на бизнеса си. Вашата роля е да бъдете активни и ангажирани, което означава да:

– Да се подготвяте предварително за коучинг сесиите си с въпроси или информацията, която да споделите;

– Да бъдете отворени към съветите и да задавате въпроси, за да си изясните нещата, ако се почувствате объркан;

– Полагайте усилия да постигате зададените ви цели в коучинг сесиите и изпълнявайте задачите си;

– Бъдете организирани и следете прогреса си между отделните сесии;

– Бъдете честни, когато съобщавате прогреса си;

– Говорете отворено за проблемите или затрудненията, които може да имате.

2. Разберете ролята на бизнес коуча. Ролята на коуча е да дава насоки, съвети и подкрепа в стартирането или ръководенето на бизнеса. Коучът не може да управлява вместо вас и не следва да се очакват магии от него. Това, което той може да направи е:

– Да помогне със структурирането на вашите идеи и на вече съществуващите ви практики с перспективата за модернизирани, опростени бизнес системи;

– Да ви съветва по отношение на широк спектър от теми, които са жизненоважни за успеха в бизнеса (например развитие на таргет пазар, създаване на бизнес план, управление на финанси, назначаване и управление на персонала и т.н.)

– Да ви дава предложения и насоки относно как можете да съградите живота и баланса лично време/ работа, които искате да имате.

– Да изслушва идеите ви, плановете, практиките ви и да дава честна обратна връзка, включително с предложения как можете да направите подобрения.

– Да ви помогне да си поставите цели и да развиете полезни навици в преследването и постигането на същите.

– Да ви помогне да бъдете организиран като ви предоставя резюмета и планове .

– Да ви подкрепя и във времето между коучинг сесиите като отговаря на имейлите ви.

– Да ви подпомогне в нетуоркинг усилията ви като ви предложи хора, които ще е добре да имате сред познатите си и с които може да ви запознае при удобен момент.

3. Моля, идвайте навреме за коучинг сесиите си. Това е важно независимо дали сесията е лице в лице, по телефон или по скайп. Запомнете, че това е вашето време- използвайте го максимално.

4. Бъдете готов да се промените. Възможно е да намирате съветите на коуча за предизвикателни за приемане или изпълнение (или и двете). Ако това се случи, дискутирайте това, което ви притеснява, но освен това опитайте да предизвикате себе си и излезте от зоната си на комфорт.

5. Задавайте много въпроси! Не се въздържайте от въпроси, защото се страхувате, че въпросът може да е глупав. Никой няма всички отговори през цялото време и във всяка ситуация.