Противно на конвенционалната мъдрост в управлението, изследванията показват, че колективният интелект и ефективност на екипа зависят от неговия най-малко социално-чувствителен член на екипа.

Шефът ми ми показа списък на екипа по предстоящ проект. На хартия, тяхното включване имаше смисъл: Бяха талантливи, креативни и опитни. Но също всеки беше особен индивид. И конкретно Майк. Страхотен в работа си, но момче с особено чувство за хумор и отношение.

— Знаеш, че този екип няма да сработи добре— казах аз.

— Без съмнение — каза шефът ми. „Оставени сами, те биха били катастрофа. Затова ще добавя Рита към екипа, като ръководител.“

Теоретично това също имаше смисъл. Внедряването на някой като Рита – емпатична, интуитивна, притежаваща извънредна емоционална интелигентност – е стандартен ход за формиране на екип. Интелигентните лидери се опитват да включат във всеки екип поне една суперзвезда за изграждане на мостове, насърчаване на сътрудничество и междуличностни умения.

За съжаление добавянето на Рита не проработи. Всеки един от екипа оцеля физически, но проектът не стигна до никъде.

Като оставим настрана утвърдените от времето управленски традиции, провалът не би трябвало да е изненада, тъй като се оказва, че колективната интелигентност и ефективност на екипа не зависят от неговия най-емоционално интелигентен член (като Рита). Колективната интелигентност на екипа дори не зависи от неговата средна емоционална интелигентност. Не! Изследванията показват, че колективната интелигентност на екипа зависи от неговия най-малко емоционално интелигентен член на екипа.

Или както казва професорът от университета Темпъл Рави Кудесия, „Нашият колективен интелект е ограничен от глупаци!“

Какво пишат изследователите:

Колективният интелект на групата отразява нейния капацитет да се справя добре с различни когнитивни задачи и надхвърля индивидуалния интелект на своите членове. Нашите емпирични резултати показват, че колективно интелигентните групи са тези, в които най-малко социално чувствителният член на групата, всъщност има доста висок резултат за социална чувствителност.

Иначе казано, социално чувствителните членове на групата не могат да компенсират липсата на социална чувствителност на другите членове на групата.

В нашия случай Майк беше котвата, която групата – най-малко Рита – успя да повдигне. Наличието му в екипа означаваше, че групата ще работи на нивото на Майк.

Защо? Според изследователите:

Когато един от членовете на групата не е в състояние да се „настрои“ с останалата част от групата, това може да доведе до загуба на координация и в крайна сметка да попречи на напредъка на задачата. Това също е в съответствие с проучването, което показва, че минималният резултат в личностните черти е особено подходящ за задачи с интензивни модели на работен процес, където работата се развива свободно и често между всички членове на екипа.

Такива модели на работни процеси изискват интензивна координация и докато един силно чувствителен индивид не може да компенсира останалата част от групата, един силно нечувствителен член  на екипа може да наруши потока на координация и да намали нивото на колективния интелект на групата.

Да: глупаците управляват и то не по добрия начин.

И така, какво трябваше да направим, когато сглобихме екипа?

От една страна, да извадим Майк от отбора. Мозъчна атака, решаване на проблеми, генериране на идеи, бяха тотално отречени от него.  Междуличностната нечувствителност на Майк го направи ужасно неподходящ за този тип екипи. Той пасваше в екипи, ориентирани към конкретни задачи – неговото безсмислено отношение караше хората да остават по-концентрирани и да работят по-усърдно.

Също така не трябваше да включваме Рита, която беше добавена само с надеждата, че нейната емоционална интелигентност ще преодолее всички междуличностни динамични недостатъци на екипа. Тъй като „един силно чувствителен член не може да компенсира останалата част от групата“,  ние пропиляхме нейния талант.

Вместо това трябваше да съпоставим трудността и важността на проекта с емоционалната интелигентност на отделните членове на неговия екип.

Да кажем, че имате труден проект, такъв, който изисква значително сътрудничество, насърчаване и включване сред членовете на екипа. Събирането на екип от интелигентни хора има значение, но сглобяването на екип от социално интелигентни хора има още по-голямо значение.

Особено след като само едно слабо звено може да съсипе ефективността на целия екип. Както пишат изследователите, „Хармоничните междуличностни взаимодействия в групи, които вероятно ще благоприятстват колективната интелигентност, изискват дори най-малко социално чувствителният член да има относително висока социална чувствителност“.

Следващия път, когато сформирате екип, не приемайте, че добавянето на един високо емоционално интелигентен човек ще компенсира грубите междуличностни ръбове на друг член на екипа.

Погледнете най-малко социално чувствителните членове на групата и се уверете, че притежават междуличностните умения, необходими за успеха на екипа. Ако не го направят? Оставете ги извън отбора на този проект и го пренасочете в друг пасващ на фиксираният му начин на мислене.

Защото, поне в този случай, науката казва, че една лоша ябълка наистина разваля целия куп.

Статията е адаптирана по материал на Inc.com