Почти във всеки аспект от живота ни се налага да работим като част от екип било то в семейството, в университета или в работата с нашите колеги. Както при един пъзел, ако точното парченце не е на мястото си, то тогава няма да получим и цялата картина. Работата в екип изисква определена степен на самодисциплина и отдаване. Само тогава, когато отделните членове в екипа работят в хармония, крайните резултати са положителни и поставените целите изпълнени.

Как обаче да бъдем по-ефективни и отговорни членове на екип. Съветите по-долу ще ви помогнат в постигането на тази задача.

Знайте своите отговорности. Като част от отбор трябва да знаете вашата роля и отговорностите си в него. Не забравяйте, че като отборен играч, сте отговорни пред другите членове на екипа както за успеха, така и за провалите във вашите задължения.

Научете се да се адаптирате. Тук не става въпрос за това да променяте мнението си, така че то да съвпада с чуждото, а да се научите да работите в различни ситуации с различни типове хора. Трябва да притежава умението да се адаптирате към бързо променящите се ситуации и да функционира добре в различни сценарии.

Участвайте активно в груповите дейности. Положете усилия да вземете участие в различните активности, които провежда вашия екип – брейнсторминг, генериране на нови идеи, дискусии за бъдещи планове и тяхното прилагане. Или изобщо всякакъп тип дейности, който съпровождат основната работа на вашия екип.

Докажете своето отдаване. Като част от екип ще имате множество възможности за това да се докажете на 100% и да допринесете за общия успех. Не оставяйте тези възможности да преминават прокрай вас, а се възползвайте от тях, за да бъдете наистина успешен в отборната игра.

Научете се да изслушвате останалите и да сътрудничите с тях. Самата дума екип съдържа в себе си идеята за група хора с допълващи се умения, които работят заедно за постигане на обща цел. Като надежден член на екипа, трябва да притежавате умението да изслушвате другите и да виждате тяхната гледна точка и ако тя се различава от вашата, да намерите заедно възможно най-доброто решение.

Екипните цели са и ваши цели. За да успее един екип, то тогава целите на всеки един от членовете му трябва да съответстват на общата цел.

Бъдете достъпен и приятен събеседник. Успешната работа в екип предполага положителна нагласа и желание от всички членове да работят заедно. Бъдете отворен към колегите си и общувайте с тях.