Какво мотивира служителите да полагат усилия на работното си място? Заплатата? Служебният автомобил? Платена почивка на някое екзотично място? Със сигурност това са мотиватори, но както почти всеки милионер би казал – парите невинаги могат да купят щастие.

Имайки предвид това, как бихте повишили включеността на служителите си в работата? В настоящата статия Ви представяме няколко нефинансови метода, които биха повишили равнището на мотивация във Вашата организация:

Никога не подценявайте силата на похвалите. Ако някой си свърши работата добре, кажете му го. Ако Ваш служител заслужава похвала, похвалете го. Това ще Ви коства само броени секунди. Удивително е какво влияние може да има такова отношение върху подчинените Ви. Отправянето на похвала показва потвърждение на положеното усърдие и мотивира служителите да полагат все повече усилия при всяка следваща дейност.

Изисквайте сътрудничество. Повечето хора не харесват да им се казва какво да правят или как да мислят. Винаги се допитвайте до мнението на подчинените си. Накарайте ги да чувстват, че то е важно за Вас – независимо дали това е така или не. Ако искате служителите Ви да извършат дадена задача по точно определен начин, накарайте ги да смятат, че те сами са стигнали до него и идеята е изцяло тяхна. Вместо да налагате волята си – „Направи го по този начин“, можете да ги попитате – „Как Ви се струва да го направите по този начин?“. От такова отношение печелите и Вие, и те.

Не укорявайте. Съсредоточаването върху грешките на подчинените Ви може да им повлияе обезсърчаващо. Вместо да отправяте обвинения и критики, поговорете с тях, разберете тяхната гледна точка и им помогнете да осъзнаят какво е трябвало да направят по друг начин. Това ще им помогне да се поучат от грешките си и следващият път да направят нещата правилно.

Проявете креативност с имената на длъжностите. Ако служителите се гордеят с позицията, която заемат, това би повишило самооценката им и резултатът ще бъде по-добро справяне със задълженията и по-високо равнище на мотивация.

Осигурете подходяща работна среда. Данните от проведено проучване показват, че условията, в които работят, са вторият най-значим мотиватор за служителите. Отделете достатъчно време и средства, за да направите работното им място по-комфортно.

Организирайте събирания извън работното място. Добра възможност да опознаете по-добре служителите си и да съберете целия екип заедно е да организирате обяд или друго събитие извън офиса.

Организирайте приятелско съревнование. Изненадващо е до какви резултати води състезанието. Организирайте такова за седмица или месец с малка, но значима награда за победителя. Следете изпълнението на служителите. Победителят не само ще получи награда, но и признанието, че в надпреварата е бил най-добрият.

Това са само част от множеството начини, по които можете да повишите нивото на мотивация и включеност в работата в организацията. А Вие как мотивирате служителите си?

Източник: Exact Source