Този арсенал от статистически данни и доказателства ще ви помогне да създадете солидна бизнес обосновка пред колеги и ръководители, че бъдещето принадлежи на тези оргнизации, които поставят хората на първо място.

От една страна, това може да помогне на вашата компания да работи по-добре…

 • В неотдавнашно проучване Gallup установи, че организациите, поставени в топ 25 по отношение на ангажираността на служителите, са с 23% по-печеливши от останалите. Ангажираността на служителите се измерва, като се запитват произволни групи от работещото население за специфични условия в  различни аспекти (пример: удовлетвореност, лоялност, гордост, яснота на ролята, получаване на обратна връзка и т.н.). (Източник: Gallup)
 • След анализ на повече от 250 различни организации, използвайки Fortune 100 и различни списъци с „най-добрите работни места“, изследователят Джейкъб Морган установил, че компаниите, които инвестират сериозно в културната, технологичната и физическа среда на своите служители, са 4 пъти по-печеливши и генерират 2 пъти  повече приходи от средните. (Източник: Harvard Business Review)

Както и да задържи повече служители…

 • IBM Smarter Workforce Institute и Workhuman Analytics & Research Institute създадоха Индекс на опита на служителите (EXI), който измерва личния опит на служителите по време на работа по отношение на принадлежността, целта, постиженията, удовлетвореността и енергията. Проучванто установява, че служителите с най-високи резултати от индекса за опит остават по-дълго от тези с нисък индекс. (Източник: IBM)

…И повишава производителността

 • Според доклада на IBM „служителите, които изпитват чувство за принадлежност, цел, постижение, удовлетворение и енергичност, са по-склонни да подобряват уменията си и да допринасят „над и отвъд“ очакванията“. 
 • Докладът на Gallup установи, че компаниите с по-висока ангажираност на служителите са имали 14-18% по-голяма производителност и 81% по-малко отсъствия. 
 • Изследователи от Bain & Company, заедно с Economist Intelligence Unit, анкетирали над 300 висши ръководители от компании от цял ​​свят. Въз основа на впечатленията си от продуктивността на служителите, те ги помолили да оценят относителната производителност на недоволните, доволните, ангажирани и вдъхновени служители. Техните констатации установяват, че вдъхновените служители (т.е. служителите, които са достигнали най-високо ниво на ангажираност) са 2,25 пъти по-продуктивни от доволните служители (т.е. най-ниското ниво на ангажираност). (Източник: Bain & Company и EIU Research)

Каква е цената, ако не се възприеме подходът – хората на първо място?

 • Загубената производителност на активно неангажиран служител се равнява на 18% от годишната му заплата. Това означава, че компания от 10 000 служители със средна заплата от 50 000 долара всеки, ще загуби 60,3 милиона долара годишно. (Източник: Gallup)
 • Замяната на служители изисква от половин до два пъти годишната им заплата. Така че задържането на всеки неангажиран струва $9 000 годишно и между $25 000 и $100 000 за замяната им.
 • Когато решават дали да приемат или отхвърлят работа, ценностите и културата на компанията са важен фактор за търсещите работа. 
 • Служителите са с 26% по-склонни да напуснат работата си, ако почувстват липса на уважение между колегите, и с 24% по-вероятно е да напуснат, ако не харесват културата на тяхната организация. (Източник: TinyPulse)
 • Организациите, ориентирани към хората, се грижат дълбоко за своите служители и дават приоритет на техните нужди. Ето защо не е изненадващо, че 82% от респондентите в скорошно проучване на Monster отговарят, че биха обмислили смяна на работата, за да намерят работодател с грижа на техните нужди. (Източник: Monster)

Кои са основните съображения и предизвикателства, които трябва да имате предвид?

Ако се опитвате да водите преминаване към култура в която хората са най-важни, ще трябва да дадете приоритет на комуникацията.

‍Слушайте служителите си и се уверете, че разбират какво създавате, как могат да получат достъп до програми и инструменти от тази култура и как тези действия са им от полза. ‍

Културната промяна изисква силно застъпничество на ръководството. ‍

Лидерите и мениджърите трябва да въплъщават културата и да се грижат активно за своите служители на всяко бизнес ниво. Принадлежността е друг критичен компонент от изграждането на култура на първо място хората.

Служителите трябва да чувстват, че принадлежат към нещо и че са част от общност.

Организациите, трябва да се грижат за своите служители като хора, а не само като служители. Вашите хора трябва да чувстват, че са уважавани и че компанията вярва в тях.

За 59% от респондентите в проучване, които отговарят, че се чувстват неоценени от своя работодател, докато работят дистанционно, споделят основните причини за това (Източник: PromoLeaf):

Липса на подкрепа (46%)

Претоварване (45%)

Липса на признание (44%)

Рядък контакт (31%)

Микроуправляван (30%)

63% от служителите, които са признати, е малко вероятно да търсят нова работа. (Източник: SurveyMonkey)

Превръщане на данни в действие
Въпреки че не можете да променим културата за една нощ,  са идентифицирани четири ключови фокусни области, които могат да помогнат на вашата организация да се движи в посока ориентирана към хората‍ въз основа на данните по-горе.

1. Обучение и поддръжка на мениджъри. Създаването на културата започва от върха. От вашите лидери и мениджъри зависи да действат като положителни модели за подражание. Те трябва да водят с пример, като съобщават мисията, визията и целта на компанията и всеки ден живеят ценностите на компанията. Те също така трябва да признаят и наградят своите съотборници, които допринасят положително за културата на компанията.

2. Психологическа безопасност и принадлежност. Вашите хора трябва да се чувстват комфортно да говорят, да задават въпроси и да оспорват статуквото; тази безопасност води до повече иновации, сътрудничество и по-добра цялостна производителност. За да подхранвате и насърчавате психологическата безопасност и принадлежност, трябва да създадете пространство за нови идеи (такива извън кутията). Можете дори да стимулирате иновациите, като възнаграждавате творческия принос на вашите служители, така че те да знаят, че усилията им са оценени.

3. Кариерно развитие и израстване. Помислете за целия жизнен цикъл на служителите си, от набирането до напускането. Как давате приоритет на развитието и израстването на служителя от първия ден? Всеки служител получава ли обучението, от което се нуждае, за да бъде успешен? Награждавате ли и признавате ли правилното поведение, така че служителите ви да знаят как изглежда успехът? Прегледайте всеки етап от опита на служителите си и потърсете пропуски между текущия ви опит и този, който би отговорил по-добре на нуждите на служителите ви.‍

4. Психично здраве и благополучие на служителите. Изгарянето е истинско. След почти две години отдалечена работа по време на пандемия, вашите служители може да се справят с цял набор от проблеми с психичното здраве: стрес, самота, тревожност, дори скръб. За да се справите с тези проблеми, разработете холистични програми за благополучие и се справете с бариерите, които биха могли да пречат на вашия екип да получи достъп до тях (например липса на знания, страх, времеви или други ограничения и т.н.).

Например, вместо да отрупате служителите си с фирмени подаръци, защо не възнаградите упоритата им работа с изживяване, което ще им помогне да разпуснат или да се отдадат на страст или хоби?

Доказателствата са налице: вашите хора са най-важният ви актив. Поставете ги в центъра на всичко, което правите, и ще видите ползите под формата на по-здравословно и по-продуктивно работно място.