За да изграждат устойчив растеж в бизнеса си,  компаниите трябва да инвестират в иновации. Не е достатъчно да разчитате на вчерашните продукти, услуги или дори исторически конкурентни предимства. Дори най-модерните технологии в крайна сметка ще бъдат копирани, имитирани или ще остареят. Компаниите, които пренебрегват иновациите, често са първите, които се провалят по време на мрачни икономически времена, или се придобиват на по – ниска стойност.

Стимулирането на непрекъснати иновации осигурява присъщи предизвикателства на дадена организация. В проучване на KPMG 60 процента от анкетираните заявяват, че техните компании все още се занимават с ad hoc инновации, или все още имат нововъзникващи програми, докато само 2 процента смятат, че техните иновационни програми са оптимизирани.

Така че как бизнес лидерите могат да възприемат иновациите, за да гарантират бъдещия успех на своите компании? Ето шест урока, които трябва да имате предвид.

Иновациите не значат изобретяване

Изобретението е създаването на нещо ново, но въпреки това иновациите са създаването на нещо, което продава. Ето защо компании като Apple и Google са признати за силно иновативни, въпреки че Apple не е изобретил компютрите и Google не е изобретил търсачките. Вместо това и двете марки са използвали силата на иновациите, за да доминират на пазарите си. 

За да се съсредоточат ресурсите ефективно, от критично значение е да се разбере това разграничение между изобретение и иновации. Не е необходимо компаниите да измислят нещо ново. Вместо това те могат да приемат иновациите, като търсят начини да направят даден продукт, процес или услуга по-добри чрез прилагането на нови техники и процеси за създаване на допълнителна стойност.

Да бъдеш пионер може да бъде и недостатък

Предимствата на първите предполагат, че те биха спечелили пазарен дял с темпове, до които никой конкурент не би могъл да достигне. Въпреки това, на първите  често е по-трудно да постигнат успех, отколкото бързите последователи. Като пионер може да се наложи да създадете нов пазар и да образовате потребителите, като в същото време изливате ресурси в научноизследователската и развойната дейност. Но това оставя място за бързи последователи, да се възползват от  работата, която вече е извършена. Повечето от най-успешните компании в света са последователи, инвестирали в иновации; развиващи продукти, процеси, и категории, които вече са разработени и ги правят просто  по-добри. 

Разбира се съществуват предимства пред компаниите инициирали първият ход, включително установяването на себе си или продуктите им като отраслов стандарт, но да си първи не е гаранция за успех. 

Иновациите изискват ловкост

Когато лидерите в индустрията са застрашени от по-млади, по-малки фирми, често е така, защото им липсва ловкост. Тя е “способността на една организация да се подновява, адаптира, променя бързо и успява в бързо променяща се, двусмислена, бурна среда”. Стартъпите разбират това интуитивно – за да се внедрят подходящия продукт за пускане на пазара, за да успеят, са необходими корекции. 

Но тъй като компаниите растат и стават успешни, бюрокрацията и чувството за “винаги сме го правили по този начин” може да възпрепятства ловкостта на организацията. 

За да насърчите култура на ловкост във вашата организация, насърчете пъргава организационна структура, като промените начина на работа на екипите. Успешният и пъргав екип ще се ръководи от гъвкави лидери с отворени умове и запалена способност да слуша, учи и расте. Ловкостта също изисква осигуряване на по-добри ресурси. Дружествата следва да одитират текущите процеси и инструменти, да рационализират, опростят, след което да въведат нови технологии при необходимост. 

Преследване на глобални отворени иновации

Джон Чеймберс, бивш председател и изпълнителен директор на Cisco, веднъж събира старшия си управленски екип в конферентна зала и им напомнил: “Имаме едни от най-умните хора тук в Cisco, но нямаме всички умни хора”. За дадена организация е грешка да ограничи идеите до вътрешно проучване и развитие. Най-успешните компании се занимават с отворени иновации, като инвестират в предприемачи и новатори по целия свят.

 В свят на широко разпространени знания, в който границите между дадена фирма и нейната среда са станали по-пропускливи, компаниите не могат да си позволят да разчитат изцяло на собствените си изследвания, а вместо това трябва да купуват или лицензират процеси или изобретения от други компании.

Чрез глобални отворени иновации Cisco успя да намали разходите за проучване и развитие, да увеличи корпоративното развитие, да си партнира с предприемачите и стартиращите предприятия, да инвестира за придобиване на нови технологии и бизнес модели, които иначе биха били недостъпни за компанията.

Предприятията трябва да се ангажират със своята иновационна екосистема, за да благоприятстват иновативна култура в рамките на своята организация.

Провалът е нещо добро

Духът на иновациите често е смазан от страха от провал. В корпоративния свят има малко място за провал, така че великите умове се възпират да мислят извън кутията. Но хората се учат от грешките, така че е важно да създадете култура във вашата организация, в която провалът да е приемлив и дори насърчаван. Напредъкът се печели чрез експериментиране, но в реалния свят повечето експерименти се провалят. 

Постоянните иновации изискват  експерименти и спонтанно отношение. Провалът трябва да се разбира като важен аспект на ученето.

Kонферентни серии, по време на които ораторите са насърчавани да споделят най-големите си провали заедно с извлечените си поуки е изключително полезен модел. Ученето от неуспехи изгражда доверие в рамките на организацията, помага за получаването на повече поглед върху начина на функциониране на компанията, и увеличава шансовете за успешно нововъведение.

Най-добрите иновации са ориентирани към клиента

Хората, а не продуктите, трябва да стимулират вашия иновационен процес. Вместо да търсят следващото голямо нещо, компаниите трябва да бъдат обсебени от нуждите на клиентите, и да създадат култура, в която всеки – от лидерския екип надолу до работника на първа линия – е натоварен с разбирането на клиента и се стреми да изпълни нуждите на клиентите днес и в бъдеще.

Компаниите разбиращи как да използват технологиите по нови начини за създаване на стойност за клиентите, и просто използват иновативно решаване на проблема с доверието на хората, владеят  пазарите си.

Управлението на непрекъснати иновации е процес на организация за въвеждане на нови идеи, работни процеси, методологии, услуги или продукти.

Всяка организация е различна в повечето аспекти от технологиите, използвани до прилаганите политики, от културата  до създаването на нови организационни структури. Дори организациите, произвеждащи подобни продукти и услуги, често са уникално различни в своя бизнес модел, по начина, по който изпълняват вътрешните си процеси, или как са насочени към определения от тях пазар.

Най-последователната стойност се създава, когато компаниите разработват нови продукти и услуги чрез превъзходно разбиране на крайните потребители, което поставя клиента точно в средата на иновационния процес. Клиентите трябва да бъдат част от процеса на създаване на стойност от самото начало, което ще позволи на предприятията да вземат по-добри решения в дългосрочен план.

Статията е адптирана по материал от Inc.сom