Балансът между работа и личен живот е концепция, която подкрепя усилията на служителите да разделят своето време и енергия между работата и на други важни аспекти на живота си. Балансът между работа и личен живот е ежедневен, за да се направи път за семейството, приятелите, участие на общността, духовност, личностно израстване както и други лични дейности, в допълнение към изискванията на професията и работното място.

Балансът между работа и личен живот може да се подпомага от работодателите, като въведат политики, процедури, действия и създаване на нагласи, които позволяват на служителите лесно да преследват по-балансиран живот.

Постигането на баланс между работата и личния живот също така намалява у служители нивата стрес. Когато те прекарват по-голямата част от дните в работата и се чувстват така, сякаш пренебрегват други важни компоненти на техния живот, стресът и нещастие резултат са очаквани резултати. Баланс между работа и личен живот позволява на служителите да се чувстват така, че те да обръщат внимание на всички важни аспекти на живота си, но същевременно са продуктивни на работното място.

Тъй като много служители изпитват лична, професионална и финансова нужда , постигането на баланса работа–живот е предизвикателство. Политики, отговарящи на очакванията на служителите и предоставящи им допълнителни стимули, като например спонсорирани от компанията семейни събития и дейности, са наблюдаван подход. Работодателите могат да помогнат на служителите да постигнат баланс между работата и личния живот като предлага такива възможности, гъвкави работни графици, платен отпуск.

Мениджърите съшо са важни за слубителите, които търсят баланс между работата и личния живот. Мениджъри, които се стремят към постигане на баланс между работата и личен живот в собствения си живот дават модел за поведение подкрепят хората в екипите си в стремежа им към баланс между работата и личния живот за тях. Те създават работна среда, която предполага баланс и така често запазват ценни служители, за които балансът е необходим и търсен.