#75000минути емпатия?

Работите от 5 години в банка… работите с клиенти… Всеки ден при вас минават средно по около 70 човека, което за 5 дневната седмица е около 350 човека. Като сложим дежурството в събота – надхвърлихме 400 човека. Без да са…

CRM – за успешно управление на контактите

Екипът на  H-Vision споделя своя опит със сиситемите за управление на клиентите в статия за Microinvest. „За HR компания като Ейч Вижън, SugarCRM е и идеален способ за бърз и сигурен контакт с всички нейни служители и клиенти. H-Vision (Ейч…