Ейч Вижън
9май/120

Игра на месец Май- “Разкажи ми за себе си”

Публикувано от H-Vision

Игра на месец Май

“Разкажи ми за себе си”

Можете да използвате тази игра за:

 • Опознаване с другите участници в малка група
 • Откриване на собственото първоначално въздействие върху другите
 • Въвеждане на темата за първото впечатление

Цел: Опознаване на участниците; въвеждане на идеята за силата на първото впечатление

Големина на групата: 6-12 участника

Описание:

1. Всеки от групата казва името си и един-два значими факта за себе си;

2. Участниците се инструктират да обърнат столовете си обратно на кръга, така че да не виждат другите в групата. Те трябва да запишат всички имена, които са запомнили.

3. След около 3 мин. – обръщат столовете си с лице към групата и намират чии имена са забравили. Могат да попитат за допълнителна информация, за да добавят към имената, които са ги затруднили

4. Обсъждане на имената – какви асоциации – как са запомнени – запомнените имена – с какво са направили впечатление?

5. Реакции на хората, чиито имена не са запомнени (ако ще навлизаме в дълбочина)

Варианти:

Инструкторът раздава лист и молив на всеки със задачата – да направи групов списък и да отбележи първи впечатления за всеки от групата.

Тези листове се събират от инструктора и без да разкрива автора, той чете всички първи впечатления за първия участник, който после е помолен да коментира точността им – има ли нещо, което го изненадва, как се чувства като ги слуша...Това се прави за всички участници.

Настоящите впечатления могат да бъдат заместени с първите впечатления (когато са се запознавали), ако участниците се познават от преди.

Участниците могат да се насърчат да дават отрицателни/озадачаващи впечатления един за друг или обратно – позитивни – в зависимост от целта и дълбочинността.

 

9апр./120

Игра на месец април: “Две истини и една лъжа”

Публикувано от H-Vision

“Две истини и една лъжа”

Игра на месец Април

Можете да използвате тази игра за:

 • Разчупване на „ледовете“ в групата
 • Демонстрация как езика на тялото ни издава
 • Опознаване на участниците

Цел: Да се опознаят участниците чрез споделяне на ситуации от живота, както и да се демонстрира колко „силен“, и понякога неуправляем е езикът на тялото.

Големина на групата: 5 или повече участника

Материали: не са необходими

Описание:

Подредете участниците седнали в кръг, така че всеки един да може да вижда всички останали от групата.

Задайте условието - за пет минути всеки един от тях да подбере две кратки истории за себе си, които са истински и една, която е измислена.

Един след друг участниците трябва да разкажат историите, в какъвто ред те си изберат, а останалите играчи трябва да познаят коя е лъжата.

Теми за дискусия:

1. Как се чувствахте докато разказвахте историите?

2. Каква беше разликата докато разказвахте истинските истории и когато разказвахте измислената?

3. Какво в поведението на разказвачите най-често издаваше лъжата?

4. До каква степен можем да контролираме невербалното си поведение?

Може да модифицирате играта, ако например в групата има чужденци или такива, които говорят непознат за повечето от участниците език. Тогава те разказват историите на този език с цел да се покаже, че в поведението ни има много културно-универсални „думи“ и често не е необходимо да говориш езика на събеседника си, за да разбереш дали говори истината.

И за финал: може да снимате участниците докато разказват и след това да обсъдите конкретни елементи от поведението им.

31ян./120

Игра на месец февруари “Приятно ми е да се запознаем”

Публикувано от H-Vision

От тренинг кухнята на Ейч Вижън

Игра на месец февруари “Приятно ми е да се запознаем”

Можете да използвате тази игра:

 • за „разчупване“ на ледовете в групата
 • за „загряване” към интерактивен начин на работа
 • за демонстрация как езика на тялото може да опровергава или да подсилва вербалното съобщение

Цел: да „разчупи“ участниците, да им даде възможност да експериментират със собственото си поведение (по зададените теми), както и да се видят от страни, през очите на другите в групата

Големина на групата: 10 или повече

Материали: не са необходими

Описание:

1. Разделете голямата група на малки групи по 5 човека.

2. Задайте условието да „се срещнат и поздравят“ един друг по четири различни начина

3. Те трябва да си представят и изиграят четирите различни роли, които са:

Роля 1: не искат, нямат желание да се срещнат с другия човек;

Роля 2: Опасяват се, че човекът, с който се срещат, би могъл да отхвърли, да не приеме или да не отговори на техния поздрав;

Роля 3: Вече знаят, че са приятели с човека, който поздравяват;

Роля 4: Познават другия, но съвсем бегло.

След като изброите пред групата и четирите роли, в които трябва да влязат, срещайки се и представяйки се, всички участници трябва да започнат играта. Всеки участник трябва да изиграе всяка от четирите роли  пред различен партньор.

Теми за дискусия:

Как се чувствахте първият път, когато трябваше да изиграете първата посочена роля („че не искате да се срещнете с другия човек“)

Кое се оказа най-въздействащото нещо при първи контакт с някой?

Невербалното ви поведение подсили ли, или опроверга вашите думи или чувства?

Изпитвахте ли дискомфорт при изпълнението на първите две роли? Ако „да“,  защо?

Познавате ли собственото си невербално поведение и сигнали – какво “излъчвате” по време на срещи с колеги, клиенти?

Научихте ли нещо, наблюдавайки останалите участници по време на играта?

И за финал: Може да снимате израженията на участниците по време на играта, или на характерни техни жестове.

Бъдете успешни!

 

9ян./120

Игра на месец Януари „Преброяване на квадратите“

Публикувано от H-Vision

От тренинг кухнята на Ейч Вижън

Игра на месец Януари „Преброяване на квадратите“

Цел: да подтикне участниците да „виждат” различни части от проблема и да поглеждат на ситуацията от различни положения

Материали: Флипчарт; проектор и хендаут на „Скритите квадрати”

Описание:

Покажете на групата картина на големия квадрат

Попитайте: „Колко квадрата има тук?”

Ако някой от групата отговори „16”, попитайте: „Има ли още?”. Някой ще каже „17”, но вие попитайте за още.

След като групата разгледа добре хендаутите пред себе си, може някой да достигне до верния отговор, който е 30.

Въпроси за дискусия:

1. Какво блокира възможността ни да видим всичките 30 квадрата?

2. Случвало ли ви се е да се сблъскате с проблем, който ви изглежда много голям (като големия квадрат), но когато го разделите е се справите с части от него (малките квадратчета), той изглежда по-лесен за решаване?

3. Какво друго можем да научим от този пример?

Препоръки:

 • Използвайте достатъчно голяма фигура (проекция) на квадрата, за да се вижда от всички
 • След първите няколко отговора „16”, питайте за още – някои хора се нуждаят от помощ, за да „раздробят” квадрата и да видят всичките му 30 части

С пожелание за ефективни тренинг мигове!

Ейч Вижън